2024 28 gegužės

198 thoughts on “PSI

 1. Jei kam ydomu tai as cia esu rades apie psi galias

  Telekinetinė energija natūrali Telekinetiniai gebėjimai – natūralus reiškinys ir visi mes tai sugebame, tereikia to išmokti šiuo gebėjimu naudotis. Pirmiausia tai su protu (psichika), smegenimis bei sąmone susijęs fenomenas, tačiau jo šaknys subatominės prigimties kaip ir visų apsireiškimų (?)/apraiškų/pasireiškimų. Kai kurie tyrimai rodo, kad su tuo susijęs smegenų žievės aktyvumas. Dažnai tai, ką vadiname parapsichologiniu fenomenu ar mistiniais įvykiais, atsitinka nesąmoningumo fazėse. Sąmonė nėra pastovi. Ji sudaryta iš nuolat viena kitą keičiančių fazių, kuomet būname sąmoningi, o po to iškeliaujame už sąmonės ribų ir t.t. Toks fazių kaitos fenomenas – energijos ir šviesos pasireiškimas, susijęs su fotonais. Energija, apie kurią čia kalbame, yra tarsi mažos energijos kvantų kišenėlės. Gebėjimas lankstyti šaukštus, pakilti į orą pasireiškia kaip psichinis įvykis, netelpantis į mūsų įsivaizduojamas realybės ribas. Žinoma, čia yra ir daug fantazijos. Reikia sugebėti skirti viena ir kita. Kartais yra didžiulis skirtumas tarp to, ką galvojame ir matome bei tarp to, kas vyksta iš tiesų. Kas yra telekinezė Telekinezė – iš esmės gebėjimas judinti daiktus fiziniame plane naudojant tik telepatinę galią. Žmonės mano, kad tai – magiški veiksmai. Tačiau yra ne visai taip. Galiu pateikti tik savo požiūrį, tačiau tikiu, kad visi iš prigimties turime šį gebėjimą. Tai įgimta, kaip ir gebėjimas vaikščioti, kalbėti, kvėpuoti. Tačiau mes paprasčiausiai vieną dieną imame tai ignoruoti. Paprastai aiškinama, kad telekinezė veikia energijos laukų (magnetinių ar elektrinių) ar telepatinės energijos bangų pagalba. Telepatinė energija pakankamai galinga, kad sugebėtų pastumti/atremti objektą ar įtraukti jį vidun. Daugelio žmonių vienintelis susidūrimas su telekineze būna atsitiktinis – kažkas paslaptingai nukrenta, daiktai skraido po kambarį. Tai dažnai painiojama su poltergeistu, kai tuo tarpu tai paprasčiausiai veikia žmogus, turintis telekinetinių gebėjimų. Bet kas gali įvaldyti jų jėgą ir dievobaimingai ja naudotis. Telekinezės teorija Telekinezė laikoma nuostabiu talentu, kurį turi tik kai kurie žmonės. Priešingai, aš manau, jog telekinezė – tai, ką iš prigimties turime visi. Mes paprasčiausiai to nenaudojame. Apskritai visi turime telepatinių gebėjimų. Leiskite paaiškinti. Kiekvienas gyvas žmogus turi smegenis. Akivaizdu. Teigti kitaip būtų absurdiška. Tačiau mes nepanaudojame visų smegenų galimybių, mes nepanaudojame didžiosios jų dalies. Taip pat kai kurias smegenų dalis naudojame daugiau nei kitas. Kai kuriem žmonėms patinka menas, kitiems – matematika, skaičiavimas, logika, sportas, rašymas, šokiai, kolekcionavimas… kiekvienai iš paminėtų veiklos rūšių pasitarnauja vis kita smegenų dalis. Taip yra ir su telepatiniais gebėjimais. Visi naudojame tam tikrą dalį telepatinių gebėjimų, tačiau toli gražu ne juos visus. Kai kurie iš mūsų tiesiog „žino“, kad kažkas įvyks, ar gali numatyti pasekmes geriau nei daugelis kitų arba „jaučia“, ar tik ką sutiktas žmogus yra geras ar blogas. Visa tai ir yra telepatinių galių panaudojimas. Kaip galime priversti dirbti nenaudojamas smegenų dalis, taip ir su šiais gebėjimais. Menininkas gali išmokti algebrą, jei dirbs be atvangos. Taip ir telekinezės galima išmokti tinkamai lavinantis ir panaudojant įgimtus parapsichologinius gebėjimus. Vienintelis dalykas, kuris nuo to sulaiko – nepasitikėjimas savimi. Kaip ir vaikas, sakantis:“Aš nemoku matematikos, tai neįmanoma“, taip ir žmogus, sakantis:„Negaliu naudotis telekinetiniais gebėjimais, aš jų neturiu“, save sulaiko. Patys sau esame griežčiausi kritikai. Gana! Tikėkite savimi ir gebėjimai atsiras. Skeptikų apibrėžimas Telekinezė – daiktų judėjimas moksliškai nepaaiškinamais būdais, dėl magiškų galių poveikio. Psichokinezė – fizinių daiktų judėjimas veikiant telepatinėms ar psichinėms/minčių galioms. Uri Geller tvirtina, jog gali lankstyti šaukštus, sustabdyti laikrodžius išorinių daiktų kontrolei pasitelkdamas vien mintis. Kitas tvirtina, jog vien panorėjęs gali priversti pieštuką ridentis stalu. Tokių saloninių triukų, demonstruojančių psichokinezines galias yra begalė. Mano nuomone, žinoma, tokių saloninių triukų daugybė. Tokių saloninių triukų galima rasti kiekvienoje srityje. Tačiau tai nereiškia, kad tikroji telekinezė neįmanoma. Plačiau apie tai, kaip veikia telekinezė Telekinezė – daiktų judinimas minčių pagalba. Jei ruošiatės išbandyti telekinezę, Jūs turite atsipalaiduoti, išsilaisvinti nuo minčių, bei sugebėti susikoncentruoti tik į tą objektą ir į nieką daugiau. Kai kurie mano, jog prieš telekinezę reikia pamedituoti. Jūs turite tam pasiaukoti, nes tai gali mokymasis gali trukti metų metus, tačiau manau, jog laukti verta. Galvokite apie savo tikslą. Darykite tai tol, kol ims lengvai sektis, darykite tai kasdien. Po kurio laiko pastebėsite rezultatus. Štai keletas eksperimentų: ridenti parkerį kaskart vis mažiau jį liečiant šviesaus popieriaus skiautele visai lengva(?), dantų krapštukas vandenyje, bandymas nukreipti žvakės liepsną viena kryptimi, plunksna butelyje, šaukšto balansavimas ant stiklinės krašto stengiantis sustabdyti šaukšto supimąsi, ir paskutinis, bet visai paprastas – sidabrinių stalo įrankių ar raktų lankstymas. Sidabrinių stalo įrankių lankstymas kiek skiriasi. Jūs laikote pasirinktą objektą rankoje ir jaučiate įsivaizduojamą paviršių, lankstantį sidabrinį įrankį. Esmė yra tame, jog Jūs ne sulankstote,bet leidžiate sulankstyti. Levitacija didžiąja dalimi yra telekinezės forma, taigi naudokite tą patį telekinezės metodą, jei norite ką pakelti ar pats pakilti nuo žemės. Kai kurie žmonės mano, jog telekinezė veikia magnetinės energijos pagalba, o kai kurie mano, jog tai energijos panaudojimas. Energijos apdorojimas mintyse dažnai naudojamas psi kamuoliams suformuoti. Tai būdas išmokti apdoroti energiją. Sudedate rankas taip, lyg kažką jose laikytumėte, o tada įsivaizduokite, jog tai Jūsų energijos kanalas, tiesiog leiskite jai tekėti Jūsų rankomis į kamuolį jose. Jei Jūs to nematote, galbūt reikia dar pasistengti. Nesijaudinkite, jei nepavyksta iš pirmo karto, gali būti, kad Jūs dar nesugebate sutelkti visų pastangų. Ar jau pavyko suformuoti psi kamuolį, galite suprasti sutelkę dėmesį į rankas. Jos užkaista ir kartas nuo karto sutrūkčioja. Jei rankas skauda, nesijaudinkite, tai normalu. Pabandykite suformuoti psi kamuolius skirtingų pojūčių pagalba ir pastebėkite skirtumus. Galiausiai matydami psi kamuolius Jūs galėsite keisti jų spalvą, formą ir t.t. galėsite daryti su jais ką panorėsite. Šydai paprastai formuojami tokiu pat būdu, bet energija apsupa Jus. Jūs galite programuoti ją pagal savo norus. Ji darys tai, ką Jūs panorėsite. Telepatija kitų asmenų minčių skaitymas. Jūs jiems taip pat galite pasiųsti mintis. Tai laiško siuntimas draugui ir jo atsakymo laukimas. Įsivaizduokite, kad susisiekiate su jais, jų mintimis (siuntėjas). Kai jau pajuntate, Jūs susisiekėte, neturėkite kitų minčių išskyrus laišką. Įsivaizduokite laišką įvairiomis spalvomis, įvairaus dydžio ir šrifto. Įsivaizduokite žodžius tokius, kokie jie yra (?). Gavėjas privalo neturėti jokių minčių, būti atviras gaunamoms ar įsivaizduojamai gaunamoms mintims. Nepasakokite gavėjui apie laišką tol, kol jis nėra iki galo įsitikinęs, jog žino, kas tai. Empatija – kitų žmonių jausmų pajautimas. Telekinezė Telekinezė – tai pastebimas pokytis daiktuose ar jų materialių objektų judėjimas, sukeltas vien psichinėmis jėgomis. Tai dar vadinama psichokineze (PK). Izraeliečio Uri Geller (1946- ) tvirtinimas, kad jis galįs sulaužyti metalinius daiktus vien sukoncentravęs į juos mintis, sulaukė didelio atgarsio. Telekinezė buvo pasitelkta aiškinant levitaciją ir poltergeisto atvejus. Nuo ko pradėti Yra tam tikri dalykai, su kuriais reikia dirbti, kad galėtumėte ko nors pasiekti telekinezės srityje. Čia aptarsiu kliūtis, kurias turite įveikti ir pratimus, kuriuos treniruotis atlikti. 1.Abejonė. TELEKINEZĖ YRA TIKROVĖ. Žmonės tai padarė, žmonės tai daro nuolat. Tai dovana, kurią turi visi. Pirmiausia turite tuo patikėti, kad galėtumėte žengti toliau. Abejonė – tarsi siena tarp Jūsų ir telekinezės. Perlipkite šią sieną, ir telieka ji toli užnugaryje. Jūs turite neabejoti savo tiesos paieškomis, ypač kai tai paliečia psichikos galias. 2. Logika. Taip, jūs gyvenate realiame, praktiškame pasaulyje, natūralu mąstyti apie tai, kas mus supa. Nereikia nerimauti. Palikite nuošalyje logiką, kai pasieksite telekinezę (?), pamatysite, kokia apskritai paika yra logikos sąvoka. 3. Širdies tyrumas. Kodėl norite išmokti telekinezės? Priežastys tam turi būti pozityvios, o ketinimai tyri. Jei norite to išmokti tam, kad pakenktumėte kitiems, pasipelnytumėte iš neįprasto talento, ar tiesiog padarytumėte įspūdį draugams, pamirškite apie tai. Išmokite to, kad lavintumėte protą, išmokite to kaip iššūkio realybei. Nebandykite to iš puikybės. Jei Jūsų tikslas toks, Jūs nieko nepasieksite. 4. Meditacija. JŪS TURITE MEDITUOTI. Tai reikalavimas. Meditacija – tai raktas paruošti psichiką telekinezei. Telekinetinių gebėjimų tobulinimas Nuolat gaunu laiškų, kuriuose rašoma:“Aš vis bandau ir bandau pasiekti telekinezę (?), bet man nepavyksta!”. Priežastis visuomet ta pati. Žmogus mano, kad savaitė bandymų – tai „ilgas laikas“. Pamirškite apie tai. Telekinezė verta laukimo. Labai įgudę pasiekia ją per dvi savaites. Didesnė mūsų dalis to negali pasiekti mėnesius ar net metus. Parengiau šį aprašą tam, kad nukreipčiau Jus teisingu keliu telekinezės link. NENUSTOKITE BANDĘ! * Kasdien medituokite po pusvalandį, kad ir penkiolika minučių, jei esate labai užsiėmę. * Bandykite pasiekti telekinezę vieną kartą, jei įmanoma du kartus per dieną. Paskirkite tam 30-60 min. * Susitelkite ties vienu metodu savaitei, jei jis neveikia, metodus pakeiskite. * Atsipalaiduokite; vietoje to, jog galvotumėte apie tai labai rimtai, priimkite tai kaip eksperimentą, kaip žaidimą. Jei stengsitės pernelyg stipriai, tik susierzinsite ir nieko nepasieksite. * Nepasiduokite. * Nesakykite sau, jog negalite to padaryti, nes Jūs tai galite. TIKĖKITE!!! Ką galite daryti telkinezės pagalba: * Judinti daiktus, pvz., žurnalus, puodelius ir pan.; * Lankstyti daiktus (šaukštus, šakutes, parkerius ir pan.) * Galite formuoti psi kamuolius (energijos kamuolius) ir juos mėtyti. Jei jau esate pažengęs, Jūs galite: * Atidaryti/uždaryti langus; * Užrakinti duris; * Įjungti šviesas; * Mesti daiktus į žmones ar kitus objektus. Ko nedaryti Prieš Jums pradedant bandymus lankstyti šaukštus, šakutes, leiskite užsiminti, dėl kokių priežasčių bandymai gali būti nesėkmingi. 1. Priežastis, dėl kurios nesiseka lavinti savo telekinetinių gebėjimų, gali būti viena iš keleto. Tokios žmogiškos emocijos kaip stresas gali kliudyti telekinezės procesui, nors stresinė situacija kartais gali net padėti pasiekti tai, kas žmogui atrodo neįmanoma. Esu įsitikinęs, jog Jums teko girdėti apie tai, kaip netikėtas atsitikimas žmogų priverčia padaryti neįtikėtinus dalykus. Taip, tai susiję su adrenalinu, bet čia veikia kvantų dinamika. Tais momentais žmonės pajunta, jog jų gebėjimai nebepaklūsta mokslui. Tuomet jie apie tai nebegalvoja, jie tiesiog tai daro. Jokio mąstymo, jokio išankstinio nusistatymo. Negalvokite apie tai tiek daug, tiesiog darykite tai be išankstinių nuostatų. 2. Paprastai, jei nėra realaus pavojaus ar poreikio, žmogiškos emocijos neleidžia ……………. Negatyvios emocijos, tokios, kaip kaltė, baimė, nepasitikėjimas, išankstinė nuostata, įtarimas pažeidžia reikalingą natūralią tėkmę. Būtina tikėti, kad tai įmanoma. Kaip kitaip galime tikėtis, jog kažkas įvyks, jei manome, jog tai neįmanoma? 3. Atsipalaiduokite, negalvokite apie tai įsitempę. Mėgaukitės lavindami naujus gebėjimus. Tai ne varžybos ar išbandymas. Čia nekalbama apie vertę. Labai daug dvasingumu grindžiamų filosofijos krypčių remiasi atlygio principu. Dvasinis suvokimas ir evoliucija nėra prizas, kurį laimime. Perėjimas į aukštesnius dvasinio suvokimo lygmenis yra augimo procesas, sąmoningumo vystymasis. Telekinezė tėra dar vienas gebėjimas, kuris gali atsiskleisti. 4. Nepuoselėkite savyje išankstinių nuostatų apie tai, kokie turėtų būti rezultatai. Tiesiog leiskite sau tai patirti natūraliai. Nekurkite scenarijaus. Neakykite sau kas ir kaip turėtų būti, ar kurioje vietoje kokiu laiku turėtumėte būti, visa tai stabdo energiją. Kai Jūs tai darote, Jūs būnate taip užsiėmę galvojimu, kad negali susidaryti tinkama atmosfera. Valia ir argumentai nesuderinami su telekinetiniais gebėjimais. 5. Nepykite ant sav3s, nesusierzinkite. Vėl atsipalaiduokite, pajuskite malonumą. 6. Nesidrovėkite. Taip, žmonės dažnai jaučiasi kvaili ar drovūs. Nereikia. Jei negalite to tinkamai padaryti, tai dar nieko apie Jus nepasako. Tai tik reiškia, jog šaukštas ar šakutė dar nesilenkia, tik tiek. Kas gali užsiimti telekineze? Ką? „Kas gali užsiimti telekineze???“ Aš Jums pasakysiu, kas. JŪS. Telekinezė Metodas 1: mintimis likite vienas su objektu (?), įsistebeilykite į liepsnos atramos tašką (ne į pačią liepsną, nevarginkite tinklainės, galima ir mirkčioti). Atidžiai žiūrėkite į ją, tada atitraukite akis ir pereikite į meditacinę būseną. Stebėkite, kaip žvakė juda ir šoka. Įsivaizduokite, jog tai ypatinga Jūsų galūnė, pajauskite, jog galite ją judinti taip pat lengvai, kaip ir savo ranką ar koją. Stebėkite ją, ir kai jausite ją tarsi savo kūno dalį, pabandykite ją lankstyti. Žiūrėkite, kaip liepsna plečiasi, traukiasi, mirga ar ramiai dega. Darykite tai 10-15 min., tada žvakę užgesinkite. Metodas 2: Vizualizuokite! Šio metodo pagalba mintyse matote, kad turi įvykti. Jei norite rasti laisvą vietą šalia sausakimšo prekybos centro durų, aiškiai įsivaizduokite tuščią vietą tiesiog šalia durų prieš tai, kai išeisite iš parduotuvės. Ieškote ko nors ypatingo? Aiškiai tai įsivaizduokite, įsivaizduokite, kad tai jau turite ir džiaukitės. Kad vizualizacija būtų stipresnė, parašykite, ko tiksliai norite. Aprašykite tiksliai. Jei Jums to reikia, tai ir įvyks. Jei ne, pagalvokite, galbūt yra priežastis, dėl kurios neįvyko tai, ko norėjote; galbūt įvyks kas nors dar geresnio, tiesiog tam netinkamas laikas. Visuomet prašykite, kad tai būtų padaryta remiantis geriausiais norais. Tai visuomet veikia ir sugedus technikai ir kitose srityse; tiesiog matykite kompiuterį, videokasetinį magnetofoną, automobilį ir pan. puikiai veikiančius. Metodas 3: Postūmis energijos pagalba. Prieš tai išbandydami perskaitykite pradedančiųjų logaritmus ir sukurkite energijos kamuolius. Pripūskite balioną ir padėkite jį ant grindų (geriau ant gana slidaus paviršiaus; pvz. ant linoleumo). Suformuokite energijos kamuolį, kad jis būtų matomas kuo ryškiau, t.y. būtų kuo tankesnis. Su energijos kamuoliu, kurį laikote rankose, pastumkite balioną grindimis. Nelieskite baliono rankomis. Vizualinės technikos Mažų objektų judinimas Regėjimo pratimas Pirmas žingsnis. Užpildykite fizinį kūną energija. Antras žingsnis. Priešais save padėkite akmenėlį. Trečias žingsnis. Sutelkite žvilgsnį į prieš save gulintį akmenėlį. Ketvirtas žingsnis. Tada užsimerkite ir vizualizuokite akmenėlį, gulintį priešais. Penktas žingsnis. Tuomet vizualizuokite, kad Jūsų energija susimaišo su akmenėliu. Šeštas žingsnis. Tuomet sutelkite mintis, į tai, kaip vien minčių pagalba pajudinsite akmenėlį kairėn. Septintas žingsnis. Tuomet sutelkite mintis, į tai, kaip vien minčių pagalba pajudinsite akmenėlį dešinėn. Aštuntas žingsnis. Tuomet sutelkite mintis, į tai, kaip vien minčių pagalba akmenėlį grąžinsite į atgal į centrą. Devintas žingsnis. Tuomet sutelkite mintis, į tai, kaip vien minčių pagalba akmenėlį patrauksite link savęs. Dešimtas žingsnis. Tuomet sutelkite mintis, į tai, kaip vien minčių pagalba akmenėlį pastumsite nuo savęs. Vienuoliktas žingsnis. Tuomet sutelkite mintis, į tai, kaip vien minčių pagalba akmenėlį grąžinsite į atgal į centrą. Dvyliktas žingsnis. Kai būsite pasiruošęs (-usi), atsimerkite. Prisiminkite, kad žingsnius nuo šešto iki vienuolikto reikia atlikti porą kartų. Tada, jei norite, išbandykite tai su kitu nedideliu objektu, pvz., puodeliu. Didelių daiktų judinimas Regėjimo pratimas Pirmas žingsnis. Užpildykite fizinį kūną energija. Antras žingsnis. Priešais save pastatykite kėdę. Trečias žingsnis. Sutelkite žvilgsnį į prieš save stovinčią kėdę. Ketvirtas žingsnis. Tada užsimerkite ir vizualizuokite kėdę, stovinčią priešais. Penktas žingsnis. Tuomet vizualizuokite, kad Jūsų energija susimaišo su kėde. Šeštas žingsnis. Tuomet sutelkite mintis, į tai, kaip vien minčių pagalba pajudinsite kėdę kairėn. Septintas žingsnis. Tuomet sutelkite mintis, į tai, kaip vien minčių pagalba pajudinsite kėdę dešinėn. Aštuntas žingsnis. Tuomet sutelkite mintis, į tai, kaip vien minčių pagalba kėdę grąžinsite į atgal į centrą. Devintas žingsnis. Tuomet sutelkite mintis, į tai, kaip vien minčių pagalba kėdę patrauksite link savęs. Dešimtas žingsnis. Tuomet sutelkite mintis, į tai, kaip vien minčių pagalba kėdę pastumsite nuo savęs. Vienuoliktas žingsnis. Tuomet sutelkite mintis, į tai, kaip vien minčių pagalba kėdę grąžinsite į atgal į centrą. Dvyliktas žingsnis. Kai būsite pasiruošęs (-usi), atsimerkite. Nedidelis savo vizualinio kūno pajudinimas (?) Regėjimo pratimas Pirmas žingsnis. Užpildykite fizinį kūną energija. Antras žingsnis. Užsimerkite ir stenkitės pamatyti savo vizualinį kūną stovinti priešais. Trečias žingsnis. Tuomet vizualizuokite, kad Jūsų energija susimaišo su vizualiniu Jūsų kūnu. Ketvirtas žingsnis. Tada, naudodamas telekinezinę/psichokinezinę energiją bei minčių galią, pajudinkite savo vizualinį kūną kairėn. Penktas žingsnis. Tuomet naudodamas telekinezinę/psichokinezinę energiją bei minčių galią, pajudinkite savo vizualinį kūną dešinėn. Šeštas žingsnis. Naudodami minčių jėgą grąžinkite savo vizualinį kūną į centrą. Septintas žingsnis. Naudodami telekinezę ir minčių jėgą pajudinkite savo vizualinį kūną atgal. Aštuntas žingsnis. Naudodami telekinezę ir minčių jėgą pajudinkite savo vizualinį kūną į priekį. Devintas žingsnis. Tada grąžinkite savo vizualinį kūną į centrą. PRISIMINKITE. Atlikite IV-IX žingsnius porą kartų, kad suvoktumėte, kaip tai veikia. Fizikinės technikos Ką Jūs galite padaryti 1. Svarbiausia mūsų palankus požiūris. Tikėkite, kad tai gali įvykti. Visi, kuriuos mokiau šios technikos, ir kuriems pavyko sulenkti šaukštą ar šakutę, žiūrėjo į visa tai pozityviai. Galbūt jie nesitikėjo, kad jiems tai pavyks, bet jie tikėjo, kad tai padaryti įmanoma. Tai tinkamų minčių pradžia. O toliau, patikėkite, kad JŪS tai galite. 2. Sukoncentruokite dėmesį. Tiek daug žmonių sako, jog jie susikoncentruoja, tačiau iš tiesų jų mintys padrikos ir jie nesusitelkia į procesą visa savo esybe. Būkite čia. Išmokite vienu metu daryti vieną darbą. Mūsų visuomenėje priimtų standartų sąlygomis tai padaryti sunku. Atrodo, kad sugebėti daryti 50 darbų vienu metu – garbės reikalas. Mes manome, kad verta to atsisakyti. Tai nesveika. Tai sukelia stresą, nerimą, depresiją, didina kraujospūdį ir dar daugybę kitų ligų. Svarbu ne tai, kiek Jūs galite padaryti, bet kaip Jūs tai darote. Svarbi ne kiekybė, o kokybė. Smegenys vienu metu gali galvoti tik apie vieną dalyką. Tai vidinis dialogas, kuriam vykstant energija gali būti išblaškoma, išbarstoma. Yra daug technikų, kurios išmokys disciplinos, kurios reikia, kad mintys nurimtų, bei išaiškins, kas iš tiesų yra koncentracija. Aš rekomenduoju meditaciją, Qigong, Jogą, Tai Chi ar bet kurį kitą būdą, padedantį sustiprinti savidiscipliną bei įsisąmoninimą. 3. Ramybės menas. Mokykitės nurimti. Taip, būtent nurimti ir apie nieką negalvoti. Išbandykite tai. Visi profesionalai sugeba tai padaryti. Jie gali tiesiog sėdėti ir apie nieką negalvoti. Todėl jie iš sugeba daryti tai, kad mums atrodo mistiška. Rankos mostu atrakina užraktą arba vaikščioja nepastebėti. Jie žino, kaip nesukelti bangavimo Visuotinėje Energijoje. Jie moka save valdyti. Jie moka vienu metu susikaupti ties vienu vieninteliu dalyku. Kuo ilgiau galite išsėdėti ramiai ir suvaldyti savo mintis, tuo didesnė galimybė, tuo laisvesnė tampa Jūsų turima energija. Tai moko kantrumo, sugebėjimo priimti ir besąlygiškai būti. Tai gebėjimas, kuris teigiamai paveiks kiekvieną gyvenimo aspektą. Tai puikus būdas patobulinti gydymo technikas. 4. Išmokite leisti įvykiams „vykti“. Ar tai būtų sena problema, ar įsisenėjusios emocijos, leiskite viskam vykti savaime. Visus klausimus spręskite kaip galima greičiau. Tai nejauks Jūsų minčių ir emocijos tekės ramiai,tolygiai. Išmokdami leisti įvykiams vykti, tuo pačiu atsikratome išankstinių nuostatų apie tai, kaip viskas turėtų vykti. Jei nesugebate leisti viskam vykti savaime, Jūs bandote visa tai kontroliuoti. O jei bandote kontroliuoti įvykių eigą, užveriate daug kelių asmenybės ir dvasiniam augumui. Kai tik galite, leiskite įvykiams vykti savaime. 5. Prisimenate “Vienovės įstatymą”? Kai apie ką nors galvojate, tai pritraukia panašias mintis. 20 sekundžių susitelkus tie viena vienintele mintimi ji pritraukia tokį pat kiekį grynos, to paties rezonanso ir kokybės energijos. Ar įsivaizduojate, ką galite padaryti vien 2 minutes susitelkę ties viena vienintele mintimi!? Tokia “lygtis“ tinka ir pozityvių, ir negatyvių minčių atveju. Atidžiai stebėkite, kontroliuokite savo mintis. Kiekvienas Jūsų atliekamas veiksmas prasideda nuo minties. Kokios buvo Jūsų mintys? Kaip suformuoti psi kamuolius Psi kamuoliai (pradedantiesiems). Psi kamuolių kūrimas – energijos formavimas minčių pagalba. Manipuliuoti energija kur kas paprasčiau nei fiziniais objektais, taigi tai svarbus uždavinys pradedančiajam. Tobulėjimo metodai Pirmasis pratimas. Laikykite rankas prieš save, delnai atsukti į veidą. Užsimerkite ir atsipalaiduokite. Susikoncentruokite į erdvę tarp rankų, pajauskite ten energijos kamuolius. Pabandykite sustiprinti šį energijos lauką vizualizuodami, kaip jis vis stiprėja. Jei kamuolio nejaučiate, atitraukite rankas vieną nuo kitos, o tada vėl mažinkite atstumą tarp jų bandydami pajausti energijos tašką. Aš jaučiu tai kaip dilgčiojimą rankose ir trečiojoje akyje. Antrasis pratimas. Aš manau, jog Psi kamuoliai Turi Daug Bendro su Telekineze, turiu galvoje, telekinezė yra Psi forma, taigi kaip galima pasiekti telekinezę, jei nežinote, kaip tai padaryti. J Sudėkite rankas taurės forma. Užsimerkite. Atpalaiduokite rankų raumenis (akys užmerktos). Leiskite energijai tekėti į Jūsų rankas, nes visi psi kamuoliai – energijos kamuoliai. Nesijaudinkite, jei pirmą kartą nepavyksta šito pamatyti, tiesiog Jūs turite tam skirti daugiau energijos. O jei tuo netikite, tai KODĖL BANDOTE TAI DARYTI? Bandykite toliau. Aš dar nemačiau savo energijos kamuolių, bet jaučiu energiją. Jei Jūsų rankos trūkčioja, tai geras ženklas. Tai reiškia, kad Jūs galite juos pamatyti, mesti juos į ką nors ir stebėti, kas iš to išeis! Kaip formuoti savo telekinezinius gebėjimus Bet kas gali išmokti pajudinti daiktus minčių pagalba. Šis pratimas padės tobulinti savo telekinezinius gebėjimus. Ko prireiks: * Stiklinio kvortos (Lietuvoj tiks ir litro J Vert past.) tūrio indo metaliniu dangteliu; * Plono juodo siūlo; * Klijų; * Medinio degtuko; * Mažos adatos; * Molio. Indo paruošimas: 1. Išplaukite indą ir leiskite jam išdžiūti; 2. Nupjaukite degų degtuko galiuką. (Būkite atsargūs, nenupjaukite šalia galiuko L(?)Šitoj vietoj nesupratau. Vert. Past.); 3. Uždėkite degtuką ant gabalėlio molio; 4. Perverkite adatą per degtuko vidurį. Darykite tai lėtai, sukamuoju judesiu. Jei adata per didelę, ji sulaužys degtuką. Degtukus galite pamerkti į vandenį ir 2 min. pašildyti mikrobangų krosnelėje ir taip juos suminkštinti; 5. Perverkite adatą iki pusės; 6. Nuvalykite molį nuo adatos ir degtuko. 7. Atmatuokite ir atkirpkite tokio ilgio siūlą, kad jo pakaktų nuo dangtelio iki butelio vidurio; 8. Priklijuokite vieną siūlo galą prie vidinės dangtelio pusės; 9. Kitą siūlo galą priklijuokite degtuko viduryje, kiek aukščiau nei per degtuką eina adata; 10. Leiskite klijams išdžiūti; 11. Įleiskite adatą, degtuką ir siūlą į indą ir užsukite dangtelį. Indas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Kaip naudoti indą. 1. Pastatykite indą ant stalo; 2. Stovėkite ar sėdėkite šalia taip, kad neliestumėte stalo; 3. Rankos laikomos delnais į vidų apie 3 colius nuo indo. Rankas laikykite adatos aukštyje; 4. Giliai kvėpuokite ir sutelkite dėmesį į adatą; 5. Truputį pajudinkite rankas į priekį ir atgal įsivaizduodami nuo jų adatos galiuko link judančią energiją. Tiesiai į adatą, kad ją pajudintumėte. Prisiminkite: nedarykite to ilgiau nei 20 min. kasdien. Jei pajutote galvos skausmą, pratimą nutraukite. Galvos skausmas praeis. Rezultatus pastebėsite praėjus 6 savaitėms, bet tai gali užtrukti ir iki 6 mėnesių. Geriausi rezultatai pasiekiami vėlai vakare ar naktį prieš miegą. Daikto lankstymas (deformavimas) Pirmas pratimas Nurodymai, kaip lankstomi šaukštai, šakutės, raktai. 1. Pasirinkite daiktą, su kuriuo dirbsite; 2. Laikykite jį rankoje ar abiejose rankose (kaip Jums patogiau); 3. Sėdėkite ramiai, patogiai, kvėpuokite, atsipalaiduokite; 4. Išlaisvinkite protą/psichiką nuo išorinio triukšmo ir minčių. Prisiminkite, likite susikoncentravę; 5. Būkite užsimerkę, pirštų galiukais lėtai patrinkite daikto, laikomo rankose, paviršių; 6. Jauskite, negalvokite apie tai, bet jauskite, koks to daikto paviršius. Įsijauskite į molekulių, atomų, energijos tekėjimą. 7. Tam gali prireikti kelių bandymų. Jūs imsite jausti tos akimirkos energiją. 8. Būtent tuo momentu, kai Jūs pajaučiate, jog Jūs ir daiktas yra vientisas energijos mišinys, tiesiog sulenkite jį. Jei Jūs viską padarėte teisingai, jis sulinks!!! 9. Prisiminkite, NIEKADA nenaudokite jėgos! Šio pratimo užduotis – ne jėga sulenkti daiktą. Antras pratimas Šaukšto sulenkimas Pusvalandį medituokite; Susiraskite šaukštą ar šakutę; Laikykite įrankį rankose; Atsisėskite ramioje vietoje, giliai kvėpuokite, atsipalaiduokite. Atsiskirkite nuo visų minčių ir garsų; Užmerkite akis, lengvai patrinkite pirštų galiukais šaukšto rankenos paviršių. Jauskite paviršių apie jį negalvodami. Tapkite jo dalimi, metalo, Jūsų pirštų galiukų atomai, oras susimaišo ir teka kartu tarsi vanduo. Įsivaizduokite, kad jie pavirsta skysčiu; Tam gali prireikti kelių bandymų. Jūs imsite jausti tos akimirkos energiją ir metalo šilumą; Tuo momentu, kai pajuntate energijos impulsą, sulenkite įrankį. Nenaudokite fizinės jėgos, tai nėra Jūsų jėgos išbandymas, kaip Jūs rankomis gebate sulenkti šaukštą ar šakutę. Jūs jau žinote, kad galite tai padaryti. Čia išbandoma Jūsų psichikos/minčių galia. Pratimai, padedantys vystyti Jūsų gebėjimus Pratimas su kompasu. Tai pratimas, kurį kartas nuo karto padarau savo malonumui. Tai vienas iš paprasčiausių įrankių. Žinau, kad tai prieinama kiekvienam ir nėra labai brangu. Kodėl kompasas? Todėl, kad kompaso rodyklė gali judėti patirdama mažiausią paviršiaus pasipriešinimą ir trinties jėgą. 1. Padėkite kompasą ant lygaus, stabilaus paviršiaus. Nesvarbu, kokią kryptį rodo rodyklė. Kažkada manęs klausė, ar tai pratimas, susijęs su laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi. Tačiau tai buvo tuomet, kai aš iš tiesų priverčiau rodyklę judėti priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi. Tai įvyko laboratorijoje, kai dalyvavau ištrinant garsinius trikdžius ir „baltąjį“ triukšmą iš kasečių įrašų. Tai buvo eksperimento dalis, kurio metu įraše mes turėjome ištęsti tonus arba dūžius. Sakykime, normalus pasiskirstymas buvo 10 dūžių per 10 sekundžių. Mano, kaip ir kitų, dalyvavusių eksperimente, užduotis buvo ištęsti signalus, kad toje pačioje laiko atkarpoje jų išsitektų daigiau. Tai veikė, tačiau kartas nuo karto atrodydavo, jog aš juos trumpinu, bet tai jau visai kita istorija. 2. Tai rankoms skirtas pratimas. Laikykite vieną ar abi rankas virš kompaso 1 ar 2 colių atstumu. Užsimerkite, bet jei užsimerksite, Jums reikės pagalbininko, kuris stebėtų rodyklę. Manau, galima tai ir nufilmuoti, kad po to galėtumėte pažiūrėti įrašą. NIEKO NEGALVOKITE! Tiesiog atsipalaiduokite laikydamas ranką virš kompaso ir žinodamas, kam ryžotės. Tada tiesiog leiskite neutraliam tinklui Jūsų smegenyse daryti tai, ką jos žino kaip daryti. Tačiau būkite atidūs, suvokite, kodėl darote tai, ką darote, tačiau negalvokite apie tai. Tai viskas. Jūsų smegenys neturi atlikti pažintinių funkcijų. Jūs galite jausti arba ne energiją, tekančią Jūsų rankomis ir pirštais. Aš paprastai tai jaučiu. Kartais mano plaukai pasistoja piestu tarsi būčiau išsigandęs ar į mane būtų trenkęs perkūnas. Tačiau visa tai nėra svarbiausia. Jūsų vienas vienintelis to momento tikslas – priversti rodyklę pajudėti. Įspėjimas. Nenaudokite brangaus kompaso, nes po pratimo kompasas paprastai tiksliai jau nebeveikia. Ši energija paprastai pakeičia kai kurias struktūras. Pratimas su vandeniu ir kamščiu 1. Tai kitas paprastas pratimas Jūsų psichokineziniams įgūdžiams lavinti. Vandenyje kūnas patiria mažą trintį ir pasipriešinimą. Jau Jums pavyks panaudoti telekinezinę energiją, tai bus vienas iš paprasčiausių pratimų. Iš esmės Jums tereiks dubens su vandeniu, kamščio ir mažos sąvaržėlės. Jei norite, sąvaržėlę prie kamščio galite priklijuoti, nes Jums reikia kamščiui pridėti šiek tiek svorio, kad jis neplaukiotų veikiamas kambario oro srovių. Kitas būdas – kamščio viršuje padaryti griovelį. Ištiesinkite sąvaržėlę ir įdėkite į griovelį. Tinka abu būdai. 2. Kaip ir pratime su kompasu, laikykite rankas vieno ar dviejų colių atstumu nuo kamščio. Atsikratykite visų išankstinių nuostatų, kaip visa tai turi įvykti. Tiesiog leiskite energijai tekėti. Jauskite, kaip ji juda Jūsų rankomis ir Jūsų pirštų galiukais. Jei pratimas pavyksta tikrai gerai, Jūs turėtumėte priversti kamštį plaukioti po visą dubenį. 3. Badykite prisiminti, kad tai, kas turi įvykti, vyksta tarp sąmoningumo ir buvimo už sąmonės ribų fazių. Buvimas be sąmonės šiuo atveju, ne nualpimas, tai kas kita. Turiu galvoje fazes, kuomet realybė suvokiama, ir kai tas suvokimas dingsta. Pamenu, kai pirmąkart išbandžiau šį būdą, prieš daugelį metų, kaip tik pradėjau tuo užsiimti. Aš vis bandžiau ir bandžiau (bet vis Tikėdavausi ir Mąstydavau apie realybę), o kamštis vis nejudėjo. Kol netikėtai suskambo telefonas, ir tą skilimo sekundę, kai mintys nuo eksperimento buvo perkeliamos į skambutį, tą momentą, kai NIEKO NEGALVOJAU, kamštis dubenyje nuplaukė į šoną! Plūduriuojantis medinis pagaliukas Pirmas pratimas. Pusvalandį medituokite. Į peršviečiamą stiklinį dubenį pripilkite vandens. Į dubens vidurį įmeskite dantų krapštuką ar kitą mažą medinį daiktelį. Kadangi vandenyje daikto neveikia trinies jėga. Bus lengva jį pajudinti, nes jis patirs daug mažesnį pasipriešinimą. Įsitaisykite patogiai ir giliai kvėpuokite. Žiūrėkite į dantų krapštuką. Įsivaizduokite, kaip Jūsų minčių „ranka“ stumteli objektą, įsivaizduokite, kaip jis slysta vandeniu į kitą dubens pusę. Jauskite jį stumiančią energiją. Po kurio laiko turėtumėte pastebėti nedidelį judėjimą. Rankomis galite nukreipti energiją, bet nelieskite ir nepūstelkite ar rankos judesiu sukelta oro srove nejudinkite krapštuko. Kai tik tai išbandysite ir įsitikinsite, kad jau supratote, kaip visa tai reikia daryti, ženkite dar vieną žingsnelį į priekį. Įsivaizduokite, kad spaudžiate objektą ir bandydami panardinti į vandenį. Tai pareikalaus dar didesnio susikaupimo, bet ir rezultatai dar reikšmingesni. Fiziniai objektai (pažengusiems) Eksperimentų metu galite bandyti pajudinti daugybę daiktų. Keletas pasiūlymų: šaukšto, balansuojančio ant puodelio krašto pajudinimas (šalia galite laikyti ranką). Žvakės liepsnos išlenkimas. Švytuoklės judinimas. Arba išbandykite dar sudėtingesnes užduotis, pvz., bandykite kilstelėti daiktus (taip pat ir save), uždaryti duris ir pan. Daugiau metodų pažengusiems ieškokite puslapyje pažengusiems ar puslapyje apie levitaciją. Fizinė telekinezė Mažo objekto pajudinimas Pasirinkite mažą, lengvą objektą, galbūt padarytą iš lengvo metalo, pvz., nebrangų žiedą. Atsikratykite bet kokių minčių. NIEKAS neturi Jūsų trukdyti. Neįsileiskite jokių klaidinančių minčių, arba Jums nepavyks. Koncentracija yra esmių esmė. Tarp savęs ir objekto suformuokite „tunelį“. Vizualizuokite jį. Visa kita yra už tunelio, taigi už Jūsų matymo lauko. Dabar įsivaizduokite, kaip Jūsų minčių ranka traukia objektą. Kai pajusite traukimą, gali kilti noras mintyse skleisti tam tikrus garsus, bylojančius apie stiprų magnetinį lauką (nnnn…. nnn…. nnnn…. ) Tai gali skambėti keistai, bet tai veikia! Nesitikėkite, kad tai padaryti pavyks patį pirmą kartą. Taip gali būti, bet gali būti, kad nieko neišeis. Todėl vis bandykite ir bandykite. Jei negalite tam skirti laiko ir kantrybės, nekvaršinkite sau galvos ir visai to nedarykite. Kodėl nepavyksta priversti daiktų judėti ar pakilti? Yra pagrindinės taisyklės, apie kurias galime nieko nežinoti ar jų nesuprasti, bet, nepaisant to, jos veikia!! Viena iš priežasčių, kodėl taip sunku priversti daiktus pajudėti ar pakilti – trintis, pasipriešinimas ir pan. Aptarkime tai. Jūs bandote priversti vazą čiuožti baro paviršiumi. Pagalvokite apie šiuo atveju varomąsias jėgas. Ar suvokiate, kiek energijos reikia šiam veiksmui atlikti? Daug !! tai sunkiau nei sulenkti šaukštą ar šakutę. Kodėl? Todėl, kad čia susiduriame su horizontaliais atstumais tarp objektų masės centro ir sąlyčio su paviršiumi taško. Trintis, pamenate? Tikrai lengviau daiktą pakelti (levitacija) nei patraukti. Prisiminkite, juk norite pradėti nuo lengvesnių dalykų, o paskui suvoksite, kad galite pereiti ir prie sudėtingesnių. Tik prisiminkite, kad TAI įmanoma! Šokanti liepsna Pusvalandį medituokite. Saugioje vietoje uždekite žvakę. Geriausia balta žvakė ant balto stalo. Įsitaisykite patogiai ir giliai kvėpuokite. Žiūrėkite į žvakės liepsną. Apie nieką negalvokite, išvalykite mintis, bet liepsna lai tebūna prieš Jus. Netrukus Jūs matysite vien liepsną. Na stalą, ne žvakę, ne kambarį ir Jus supančius daiktus, o tik liepsną. Dabar įsivaizduokite, kad liepsna ištįsta į viršų, ji vis plečiasi ir darosi šviesesnė. Galite pakelti ranką virš liepsnos ir įsivaizduoti, kad traukiate liepsną aukštyn. Įsivaizduokite, kaip liepsna traukiasi, mažėja. Įsivaizduokite, kaip ji mirga ir šoka. Įsivaizduokite, kaip ji išlinksta. Darykite tai tol, kol pasijusite, jog Jūs ir liepsna, tai viena ir liepsna daro tai, ko norite Jūs. Treniruokitės tol, kol pavyks tai daryti visai lengvai, tada mintimis pabandykite žvakę užgesinti. Ar galite vėl ją uždegti vien minčių pagalba? Hmm… viskas įmanoma! Psi ratai Tai paprastas pratimas tobulinti telekinezinius gebėjimus. Paimkite metalinį smeigtuką plokščia apskrita galvute ir pastatykite jį taip, kad smaigalys žiūrėtų į viršų. Paimkite mažą balto popieriaus kvadratėlį (0,8 x 0,8 cm, o gal dar mažesnį) ir atsargiai uždėkite ją ant smeigtuko. Popierėlį galite pakeisti gabalėliu kruopščiai iškirptos aliuminio folijos, jei Jums patogiau dirbti su metalo energijomis. Pusvalandį medituokite. Dabar atsisėskite priešais „psi ratą“, kurį tik ką suformavote. Atidžiai žiūrėkite į vieną popieriaus kvadratėlio kampelį. Sutelkite visą savo energiją į tą kampelį, taip, kad popierėlis ant smeigtuko imtų suktis. Įsivaizduokite, kad ratas (popierėlis) ant ašies (smeigtuko) ima suktis greitai. Išlaikykite sukoncentruotą dėmesį tiek, kiek Jums prireiks, kad priverstumėte ratą (popierėlį) suktis greitai. Kai gerai išmoksite atlikti šį pratimą, pabandykite numesti popierėlį nuo smeigtuko! Siūbavimas ant virvelės Pusvalandį medituokite. Atkirpkite ~ 25 cm ilgio siūlą. Pririškite prie jo adatą, dantų krapštuką, trumpą medinę rykštelę ar pan. Pakabinkite siūlą taip, kad galėtumėte patogiai sėdėti priešais kabantį objektą. Sėdėkite pakankamai toli nuo siūlo, kad savo kvėpavimu nepriverstumėte jo siūbuoti. Palaukite, kol objektas, pakabintas ore, visiškai nebejudės. Giliai įkvėpkite. Sukaupkite visą dėmesį į vieną objekto pusę, nesvarbu, kairę ar dešinę. Įsivaizduokite, kad objektas ima lėtai suktis, tarsi Jūsų mintys išties būtų jį stumtelėjusios. Pirštais galite nukreipti energiją reikiama linkme, bet tik nelieskite objekto. Kai jis ima suktis, įsivaizduokite, kad Jūsų energija verčia judėti jį vis greičiau. Objekto sukimasis turėtų sustiprėti. Treniruokitės. Kai įvaldysite šį metodą, bandykite priversti objektą siūbuoti. Sėkmės!

 2. HELLSING rašė:

  Jei kam ydomu tai as cia esu rades apie psi galias

  Telekinetinė energija natūrali Telekinetiniai gebėjimai – natūralus reiškinys ir visi mes tai sugebame, tereikia to išmokti šiuo gebėjimu naudotis. Pirmiausia tai su<..>

  krč eilynis ::spamas::. išsiūsk laišką 5 draugam ir tu būsi milijonierius..

 3. Tai kad nea….Net nelabai itiketinai man atrodo tas bajeris su balionu,nes
  1.Jei meti is arti balionas sujuda nes ranka sukelia vejuka
  2.JO jei mesi is toli tj tas energijos kamuoliukas paprasciausiai isisklaidys..
  Tjp kad nzn..Reketu kazka kito galwot 😉

 4. Na ziurint kokia nuotaika,jausmai ir pan.Nes kartais kad ir kaip bandytum,vistiek pradedi galvot kazka tokio ir nei nepastebi kaip kamuoliukas isisklaido…Na man islaikyt pavyksta max ~5-6 min. Kol kas dar neismokau ilgiau 😉

 5. :babatuke: rašė:

  Na ziurint kokia nuotaika,jausmai ir pan.Nes kartais kad ir kaip bandytum,vistiek pradedi galvot kazka tokio ir nei nepastebi kaip kamuoliukas isisklaido…Na man islaikyt pavyksta max ~5-6 min. Kol kas dar neismokau ilgiau 😉

 6. Turiu sasiuvini kuriame kai pradejau tuo dometis rasiausi visa info,paskui kury laika buvo viskas atsibode.Na o dar veliau susiradau ta sasiuvini ir mazdaug susikonspektavau svarbiausia informacija,be jokiu nereikalingu kvarsinimu.Yra ne vienas budas atlikti tokius dalykelius,daugiausia info imta is puslapiu anglu kalba,taigi pabendravus su google galima rasti nemazaii info 🙂

 7. Tai cia nuo zmogaus priklauso kaip jis sugeba susikaupti ir pan.Na aisku kuo daugiau ismanai sioje srityje ,kuo greiciau iseina susikoncentruoti i tai ir perprasti tuo greiciau ir ismoksi.
  Beje pries uzsiimant telekineze ir viskuo kas su ja susije patariama bent 20 min pamedituoti.Tai tarsi izanga,minciu atlaisvinimas,
  Nu krc uzteks nenoriu as cia kazkokios telepates vaidint su psi zaisdama 😆

 8. Nu mazdaug turetum pajusti kada jau esi atsipalaidaves,mintys irgi laisvos,turi jausti energijos tekejima nu ir pan.Taigi nebutinai 20min kiekvienas zmogus individualiai,bet cia jau atskira tema 😉

 9. Vaikai, eikit verciau pamoku ruost – bent naudingiau laika praleisit.
  Visas tas PSI reiskinys yra gryna fikcija, bet nors ir visi tie ale irodymai apie PSI treniravimosi galimybes irodyti kaip naturalus aplinkos veiksmai nepriklausantys nuo musu minciu ir galiu – bet nea, atsiranda vis zmoniu kurie sventai tuom tiki ir gaista laika bandydami tai ismokt.
  Kazkada tuom buvau susidomejes, bet jei labai jau reikia galiu atsiust keleta nuorodu, kur aiskiai paaiskinta kodel tai tik fikcija ir akiu dumimas.

 10. axien rašė:

  Vaikai, eikit verciau pamoku ruost – bent naudingiau laika praleisit.
  Visas tas PSI reiskinys yra gryna fikcija, bet nors ir visi tie ale irodymai apie PSI treniravimosi galimybes irodyti kaip naturalus aplinkos veiksmai nepriklausantys nuo musu minciu ir galiu – bet nea, atsiranda vis zmoniu kurie sventai tuom tiki ir gaista laika bandydami tai ismokt.
  Kazkada tuom buvau susidomejes, bet jei labai jau reikia galiu atsiust keleta nuorodu, kur aiskiai paaiskinta kodel tai tik fikcija ir akiu dumimas.

  😆

 11. Someone rašė:

  Yra daugybe istoriju apie zmones turejusius ivairiu galiu, galejusius kilnoti daiktus ir pan…O telepatija…tai jau tapo mokslu. Ir tu manai, kad viskas yra "burtai"?

  Tai prasom, parodyk kur taip parasyta jog telepatija tapo mokslu. Po to parodyk koki zmogu, kuris butu irodes jog turi telepatiniu sugebejimu.

  PS. Gali neieskoti, tikrai nerasi nes tai is tikruju tera akiu dumimas ir lengvatikiu mulkinimas.

 12. Nera prasmes man del taves ieskoti tu istorija, nes supratau, kad turi savo nuomone, tai tokia ja ir turek. O telapatija tikrai yra mokslas, zinau, kad kitose salyse ypac rytuose, kur zmones medituoja ir mokosi ivairiu dalyku tarp ju ir telepatijos. Be to esu skaiciusi apie ivairius zmones. Nieko as tau neirodysiu, nes ir paskaites nepatiketum.

 13. Experte rašė:

  Nera prasmes man del taves ieskoti tu istorija, nes supratau, kad turi savo nuomone, tai tokia ja ir turek. O telapatija tikrai yra mokslas, zinau, kad kitose salyse ypac rytuose, kur zmones medituoja ir mokosi ivairiu dalyku tarp ju ir telepatijos. Be to esu skaiciusi apie ivairius zmones. Nieko as tau neirodysiu, nes ir paskaites nepatiketum.

  Visi zmones turi savo nuomone ;). Cia matyt turejai omeny isankstini nusistatyma, tik deja ne as ji turiu, o tu. Jeigu nesugebi apginti savo pozicijos, zinok ja galima pergalvoti ir galbut pakeisti, ko tu net nesiruosi daryti, taip? Tai va cia zinok ir yra isankstinis nusistatymas.

 14. Realistas rašė:

  Experte rašė:

  Nera prasmes man del taves ieskoti tu istorija, nes supratau, kad turi savo nuomone, tai tokia ja ir turek. O telapatija tikrai yra mokslas, zinau, kad kitose salyse ypac rytuose, kur zmones medituoja ir mokosi ivairiu dalyku tarp ju ir telepatijos. Be to esu skaiciusi apie ivairius zmones. Nieko as tau neirodysiu, nes ir paskaites nepatiketum.

  Visi zmones turi savo nuomone 😉

 15. Experte rašė:

  Savo pozicijos apginti as ir nenoriu, ir ne del to, kad nesubegu. Apie mane ar tave mes nesnekam – ne prie kavos puodelio sedim. As manau taip, tu manai kitaip. Ir kalbejau ne apie isankstini nusistatyma 😉
  Esame tikrai ne prie kavos puodelio kavineje, o esame prie INTERNETO – didziausio per visa istorija zinyno ir enciklopedijos. Be to cia veikia principas – pirma pagalvoji, o po to parasai. Taigi cia yra kone idealiausios salygos diskutuoti, o ne tik apsikeisti trumpais: as tikiu tuo, o as anuo.
  Ir su paskutiniu teiginiu nesutinku, pvz as as varau ant Lietuvos, bet tik tam, jog atkreiptume patys i save demesi ir gal net pradetumem kazka daryti ir keistis. Tai cia pasauleziura su charakteriu nesisieja.

 16. as dar radau apie kamuolius tai cia bus parasyti kaip sukaupti ir paleisti
  Pirmas žingsnis

  Nuspręskite kur kursite PSI kamuoliuką

  Prieš sukuriant PSI kamuoliuką, reikia nuspręsti kur jis bus. Jūs galite jį sukurti kur tik norite: rankose, šalia „trečiosios akies“, Kinijoje.

  Esmė yra… Kad jis gali buti bet kur. Daugelis renkasi savo rankas. Jei ir jūs pasirinkote savo rankas yra keletas pozų kaip laikyti PSI kamuoliuką rankose. Štai keletas pavyzdžių. Aš naudoju 3 pav.

  Galima susikurti savo arba naudoti šitas pozas, tai nesvarbu. Nusprendę, kur jį kursite ir taisyklingai laikydami rankas, galite pereiti prie antro žingsnio.

  Antras žingsnis

  Pasirinkite energijos šaltinį

  Daugelis PSI kamuoliuką kuria naudodami kitų objektų energiją. Galite panaudoti savo energiją, bet ji greitai baigsis ir pasijusite pavargęs. Naudojama bet kuri energijos forma: Žemės, Saulės, Mėnulio arba žmonių ir kitų objektų. Dažniausiai planetų/žvaigždžių/mėnulių, nes jie turi labai daug energijos.

  Aš asmeniškai naudojuosi Saulės energija, kai noriu sukurti karštą PSI kamuoliuką, nes vien tik pagalvojus apie Saulę, galvoju apie karštį. Renkuosi Mėnulį, norėdamas sukurti šaltą PSI kamuoliuką, nes Mėnulis dažniausiai tamsus ir atrodo šaltas. Renkuosi Žemę, nes ji arti ir tuomet negalvoju apie jokią temperatūrą. Galite rinktis BETKĄ kaip energijos šaltinį. Kai nuspręsite, galite pereiti prie trečio žingsnio.

  Trečias žingsnis

  Imkite energiją iš pasirinkto šaltinio

  Tai paprasta. Tik įsivaizduokite, kad iš energijos šaltinio „plaukia“ energija į jūsų kūną ir aplink jį. Tiesiog susikurkite piešinį galvoje. Kai kurie žmonės užsimerkia, kai kurie – ne. Pabandykite abu būdus ir pažiūrėkite kuris jums labiau tinka. Pavyzdžiui, aš įsivaizduoju save stovintį ant Žemės, o iš jos centro ateina energija per pėdas į mano kūną.

  Prašau, prisiminkite, kad tai tik pavyzdys. Galite įsivaizduoti ką tik norite. Štai keletas idėjų:

  * Jūsų energijos šaltinis turi išėjimo angą, taigi jūs „užkemšate“ ją ir imate energiją.
  * Energijos šaltinis yra jums virš galvos ir jis kaip lietus krinta ant jūsų kaip energija.
  * Energijos šaltinis virš jūsų ir atrodo kaip debesis, jis kaip žaibas svaidosi ir trankosi į jus kaip energija.
  * Energija teka gabaluose kuriuos jūs valgote.

  Kaip matote, viskas tinka. Kai tik pradės tekėti energija iš šaltinio (gali užtrukti ir sekundes ir minutes) tada pereikite prie ketvirtojo žingsnio.

  Ketvirtas žingsnis

  Sutelkite energiją savo viduje, toje vietoje kur kuriate PSI kamuoliuką

  Dabar, kai teka energija iš šaltinio, kaupkite energiją toje vietoje, kur darote PSI kamuoliuką. Kai tik energija pasiekia vietą, įsivaizduokite, kad ji sūkuriuoja kamuoliuko viduje. Pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad energija sukasi apie mano rankas ir sūkuriuoja mano delnuose.

  Žinoma, tai nėra būtent tai ką aš įsivaizduoju, bet nenorėjau kurti aprašymą valandų valandas. Viena – kai įsivaizduojate judant energiją, PAJAUSKITE, kad matote ją judant. Taip pat įsivaizduokite, kad ją girdite. Bandykite panaudoti visus jutimus, kuriuos tik galite: jei jausite, girdėsite, matysite tada gyviau viską įsivaizduosite.

  Penktas žingsnis

  Įkrauname daugiau energijos į PSI kamuoliuką

  Norint įdėti daugiau energijos, tereikia įsivaizduoti energiją tekant į PSI kamuoliuką. Tam yra du būdai: PSI kamuoliuką padaryti didesnį ir tada jį suspausti arba antras būdas – galima padaryti PSI kamuoliuką tankiau pripildytą energijos, bet paliekant tokio pat dydžio. Jei žadate padaryti kamuoliuką didesnį, manau reikia judinti rankas toliau vieną nuo kitos tada pritraukti jas arčiau kai norima kamuoliuką suspausti. Atminkite – jūs nesuspausite kamuoliuko rankomis, jūs TURITE tai įsivaizduoti. Štai pavyzdys:

  Aš darau kiek kitaip. Palieku kamuoliuką tokio pat dydžio, tik energiją kraunu tankiau. Štai kaip įkraunama daugiau energijos į PSI kamuoliuką.

  Šeštas žingsnis

  Kaip kamuoliuką priversti keliauti

  Kai ateina laikas kamuoliukui keliauti viskas ką jums reikia padaryti, tai tiesiog jį paleisti. Tiesiog atlaisvinkite rankas ir paleiskite sukauptą energiją į orą. Leiskite energijai išsisklaidyti… Ir viskas

 17. cia da apie kaska bet tingejau skaityt 😀

  Vėl aš kalbu su jumis apie telekinezę/psichokinezę. Šiame vadove stengsiuosi būti labiau konkretus ir kuo įmanoma paprasčau suprantamai paaiškinti savo metodą, kaip atlikti TK.
  Kai kurie jūsų gali žinoti, kad aš turiu TK klubą savo mokykloje ir man džiugu pasakyti, kad daugelis mano studentų daug progresuoja nuo tada, kai pradėjome susitikinėti. Taigi, iš esmės, jūs taip pat turite daug šansų. TK galima mokyti ir to galima mokytis. Vienintelis rimtas sunkumas, manau, yra tas, kad jūs tikriausiai nežinote nė vieno, kuris galėtų parodyti jums kaip TK padaroma. Asmeniškai aš pažįstu merginą, kuri galėjo padaryti TK beveik iškart, kai tai pamatė viename iš mūsų susitikimų. Vėliau ji taip pat turėjo problemų kaip ir kiti, bet ne tame esmė. Esmė tame, kad kartais žmonės gali pakartoti tai iškart, jei tai pamatė. Neklauskite manęs, kodėl. Aš nežinau.
  Kaip jau sakiau, jūs turite labai daug šansų… Hm, leiskite man nukreipti šiuo keliu: Jūs galite tai daryti. Ir jūs tai darysite. Pastangos yra raktas. Rezultatas proporcingas pastangoms, kurias jūs įdedate. Bet prieš tai, kai aš paaiškinsiu metodą atlikti telekinezei, noriu pateikti kelias teorijas, kurios vienaip ar kitaip paaiškintų kaip veikia TK. Aš galiu klysti ir jūs galite tai išbandyti.
  Aš asmeniškai niekada nemačiau jokių 100% įrodymų, kurie patvirtintų, kad yra nervų sukurta nematoma medžiaga, vadinama "psi". Ir aš abejoju, kad ši medžiaga yra atsakinga už telekinezę taip pat kaip už telepatiją ir pan. Ir nuo tada, kai mes esame žmonės, atliekantys tyrimą, nemanau, kad yra gerai pasikliauti legendomis arba faktais, kad "Rusai" arba "CŽV" gali atlikinėti kažkokius eksperimentus, kurie įrodytų visus "psi" dalykus.
  Šiaip ar taip, "kaip" arba "kodėl" telekinezė veikia, neliečiau jūsų praktikos. Aš tiesiog manau, kad tai gali pagelbėti jums suprasti mano metodą ir todėl padėti pagrindus, nuo ko pradėti.

  Teorijos ir mintys

  Pradėsiu nuo paprasčiausios. Nemanau, kad tai yra didelė paslaptis, ir tikriausiai visi fizikos mokytojai patvirtins, kad mes visi esame sudaryti iš tos pačios medžiagos: atomų. Ir visi atomai yra sudaryti iš energijos. Vienintelis skirtumas tarp jų – dydis. Taigi, iš esmės, viskas aplink mus ir mes patys esame gryna energija. Jūs galite įsivaizduoti visą visatą kaip energijos ežerą ir save kaip vandens lašą jame. Bet kaip jūs galite atskirti, kur tas lašas prasideda ir kur baigiasi? Jūs teisūs. Jūs negalite. Skaidymas yra tik iliuzija. Kompiuteris prieš jus yra dalis jūsų energijos lauko, kaip ir jūs esate dalis jo energijos lauko. Jūs nesibaigiate ties savo oda. Ir tai veda mus prie pabaigos, kad jūs esate viena su visais dalykais aplink jus (Šauksmai iš siaubo Smile).
  Skaidymas yra naudinga iliuzija. Žmonija niekada neprogresuotų, jei mes galvotume, kad viena būtybė yra dalis kitos ir visi esame viena. Tai būtų paradoksas rungtynėms tarp žmonių, taigi lūžis visai evoliucijai.
  Daugeliu atveju labai naudinga galvoti apie objektus kaip apie atskirus dalykus. Kitais atvejais, kaip telekinezėje, reikalinga turėti omenyje, kad psi ratas priešais jus guli jūsų pačių energijos lauke ir todėl gali būti paveiktas jūsų energija. Netikite tuo? Dabar palieskite tą psi ratą savo pirštu. Ar jis sujudėjo? Žinoma, kad sujudėjo, nes jūs pasinaudojote savo pirštų energija atomų formoje pagreitinti popieriaus molekulėms. Sumanu, ar ne?
  Bet net jei jūs nenaudojate savo piršto, kai kurių mintinių procesų dėka įmanoma keisti jūsų energijos lauko būseną ir todėl paveikti popierių ant smeigtuko, kuris guli tame lauke. Įmanoma judinti objektus be tiesioginio fizinio kontakto. Bet dienos gale tai tebėra veikiama fizinėmis jėgomis. Jie tiesiog nėra duoti kaip fizinė materija atomai. Šios jėgos susideda vien iš energijos. Atomai, materija yra tiesiog energijos būklė, pagal mano mokyklos technikos biblioteką. Tai reiškia, kad energija neturi būti "matoma" arba "paliečiama" ir tai reiškia, kad tai ne vien jūsų viduje, bet taip pat yra aplink jus.
  Ar kada pagalvojote, kodėl egzistuoja gravitacija? Niekas negali paaiškinti, kodėl du objektai traukia vienas kitą. Pagalvokite apie tai. Pagal astrofizikų, net objektas, esantis už tūkstančių šviesmečių nuo jūsų, labai silpnai veikia jus su savo gravitaciniu lauku. Gravitacijos laukas yra pavyzdys energijos lauko, kuris niekada neišnyksta. Jis darosi silpnesnis, bet jis niekada pilnai neišnyksta. Ir štai kitas svarbus principas: Chaoso teorija. Pasaulis yra sudėtas iš priežasčių ir rezultatų.
  Jūs galite rasti matematikos knygą apie Chaoso teoriją. Chaoso teorija teigia, kad nesvarbu kokia maža gali būti priežastis, ji veiks visą sistemą, visą visatą. Įsivaizduokite drugelš skrendantį kažkur Indijoje. Teorija teigia, kad net šis mažas judėjimas gali ir veikia orą JAV labai silpnai. Nesvarbu ką jūs darote ir kokie menki ir nesvarbūs jūsų veiksmai yra, jie keičia visą visatą. Nesvarbu kokie maži mintiniai procesai jūsų galvoje gali pasirodyti, jie vienaip ar kitaip keičia popierių ant smeigtuko priešais jus.
  Kuo stipresni mintiniai procesai, tuo daugiau rezultatų jūs matysite.
  Tai kaip gali paprasti mintiniai procesai, nervų sistemos virptelėjimai, būti pakankamai stiprūs pajudinti objektus už fizinio kūno ribų?
  Negaliu atsakyti į šį klausimą. Bet, jei jūs pagalvosite, pavyzdžiui, apie sekančią situaciją, jūs galite rasti galimą atsakymą.
  Įsivaizduokite, kad medituojate ir staiga kažkas sprogsta priešais jūsų langus. Tuo pačiu metu jūsų meditacija pasibaigia. Jūs atsikeliate ir bėgate pasižiūrėti, kad nutiko. Taip atsitiko todėl, kad sprogimo duota energija buvo stipresnė nei energija, įdėta į jūsų meditaciją.
  Dabar įsivaizduokite save medituojant labai giliai. Kažkas lauke šaukia jūsų vardą, bet jūs to nesuprantate. Jūsų kūnas tebegirdi tai fiziškai, bet jūs to nesuprantate ir tebemedituojate. Šiuo atveju energija, įdėta į jūsų meditaciją, buvo stipresnė nei energija, panaudota šaukiant jūsų vardą.
  Galbūt tai tiesiog niekam tikusi teorija, bet aš 100% įsitikinęs, kad tai tiesa. Energija teka ten, kur yra dėmesys. Pagalvokite apie biliardą. Jūs mušate vieną iš kamuoliukų ir nepataikote. Bet jeigu suteiksite visą dėmesį ir net įsivaizduosite, kaip tai vyksta, labai tikėtina, kad jums pasiseks.
  Kuo daugiau dėmesio ir koncentracijos jūs įdedate į priekį, tuo daugiau energijos naudojama pajudinti objektą priešais jus.

  Pirmas žingsnis: paruoškite save

  Prieš darant TK svarbu turėti išvalytas mintis. Įsivaizduokite tai kaip kompiuterį. Jūsų mintys yra RAM’o atmintis. Telekinezė reikalauja 100% šio RAM’o. Jeigu jūsų mintys yra pilnos kitų dalykų, kaip vakarėlis rytoj vakare, jūs negalite suteikti visos atminties, kas reiškia, kad jūs negalite skirti viso dėmesio, kurį turite. Ir jeigu jūs skaitėte teorijas, žinote, kaip svarbu tai yra.
  Energija teka ten, kur yra dėmesys. Tiesiog prisiminkite tai kol kas. Jūs neturite pakankamai energijos, jeigu jūsų mintyse yra kitų dalykų.
  Bet kaip būtent jūs galite nusiraminti, išvalyti savo mintis ir pakelti savo koncentracijos/dėmesio/susitelkimo lygį tuo pačiu metu? Jūs atspėjote: meditacija. Aš siūlau meditacijos technikas, kurios yra labiau pasyvios ir nereikalauja daug smegenų veiklos. Kaip pavyzdys yra žvakės metodas. Jums net nėra būtina žvakė, tiesiog taškas kažkur, ryškesnis už aplinką. Pavyzdžiui, švari moneta, atspindinti saulės šviesą. Jūs atsisėdate, kelis kartus giliai įkvėpiate ir stebite ją. Nekontroliuokite savo akių; leiskite joms prarasti dėmesio centrą. Ryškus taškas atpalaiduoja jūsų pasąmonę. Nebandykite galvoti, tiesiog stebėkite. Praktikuodami jūs pamiršite apie viską aplink jus ir pamiršite save. Kvėpavimas pasidarys gilesnis, mintys švarios ir jūsų visa būsena nurimusi.
  Kitas geras metodas yra kur jūs koncentruojatės į savo gilų, lėtą kvėpavimą. Šis man atrodo sunkesnis. Jis dažniausiai atliekamas užsimerkus ir mintys pradeda palengva klajoti, jei jūsų akys užmerktos.
  Nesvarbu kurį meditacijos metodą jūs praktikuosite, tai padės jums pasiekti reikiamą minčių būseną ir pagrindus, reikalingus telekinezei. Aš siūlau jums medituoti 20-30 minučių prieš pradedant.
  Beje, kai praktikuojate telekinezę, svarbu yra nenualinti savęs. Išsekintas protas yra linkęs į depresiją ir nusivylimą. Ir jeigu jūs esate nusivylęs, jūs neturite jokių galimybių pajudinti to, patikėkite. Be to, tai duoda pasamonei jausmą, kad esate nevykėlis, kas reiškia, kad jūs nebendradarbiausite su savo vidiniu aš. Todėl svarbu kad nepraktikuotumėte daugiau nei 1 valandą per vieną prisėdimą. Aš siūlau 30-40 minučių. Jei esate dėl to pamišęs, galite praktikuoti 40 minučių ryte ir dar 40 minučių vakare.
  Nustačius laiką, kada norite praktikuoti, galima paruošti įrankį, su kuriuo norėsite praktikuoti. Yra daug galimybių kaip raktas ant virvės ar kažkas plaukiantis vandens paviršiuje. Aš rekomenduoju jums vieną populiariausių: psi ratą/popierių ant smeigtuko. Bet aš siūlau paimti aliuminio folija vietoj normalaus popieriaus. Jūs turite būti atsargus gaminant jį – vienas netinkamas judesys ir jūs turėsite skylę folijoje (juokas). Paimkite 1,5 – 2 cm (colių?) gabaliuką. Tai optimalu psi ratui ir labai lengva pajudinti. Trintis tarp aliuminio paviršiaus ir metalinio smeigtuko yra mažesnė nei popieriaus trintis.
  Pameditavus ir paruošus psi ratą, metas pradėti.

  Antras žingsnis: tapkite vienu

  Kitas žingsnis yra, kad jūs iš esmės turite suprasti pirmą principą ir jį pritaikyti. Atsiminkite: Nėra jokio išsiskyrimo tarp jūsų ir psi rato. Jis yra jūsų erdvės lauke kaip jūsų pirštai ar kitos jūsų kūno dalys. Jūs turite tik kelis kartus giliai įkvėpti ir susikoncentruoti į objektą.
  Jūs sau pasakote, kad psi ratas yra jūsų dalis. Pabandykite rasti sąsają tarp savęs ir psi rato. Pasistenkite pajusti, ką reiškia būti psi ratu (juokas auditorijoje)… Aš visiškai rimtai. Pasistenkite pamatyti visus mežus bruožus, kuriuos turi psi ratas. Prisiminkite kaip jis juda ir apibrėžkite tai kaip savo judėjimą. Pasistenkite išgirsti garsus, kuriuos jis gali skleisti. Pabandykite pamatyti jį savo galvoje iš skirtingų žiūrėjimo taškų, bet iš tiesų nejudėkite. Pajuskite jo paviršių kaip juntate savo odos paviršių.
  Sunku paaiškinti, bet visi tie dalykai kartu, kai jūs pakankamai smarkiai susifokusuojate, duoda jums (po kiek laiko) stiprų objekto, psi rato, jausmą. Jus net gali apimti energijos jausmas. Jausmas, kur jūs 100% tikras, kad galite tai paveikti. Jausmas, kur jūs tikrai jaučiate, kad jūs esate vienas su tuo. Jausmas, kuris tampa stipresnis ir tvirtesnis, kai praktikuojate.
  Po kiek laiko jums bus palyginti lengva "pajusti" objektus, į kuriuos koncentruojatės. Jūs matysite medį ir akimirksniu pajusite jį vidumi. Jums seksis geriau kiekvieną kartą kai bandysite.
  Gali net ateiti akimirka, kai pajusite viską, kas jus supa, jūsų aplinką, vienu metu. Anksčiau aš mačiau televizijos reportažą apie grupę Vokietijoje, kur antropologijos profesorius moko žmones "pamatyti" nenaudojant akių. Jo mokiniai iš tiesų galėjo matyti 360 laipsnių perspektyva ir netgi skaityti knygas užsimerkus.
  Dabar, kai jūs turite gerą, stabilų, stiprų psi rato jausmą, jūs nustatėte kažką, ką aš vadinu energijos sąsaja tarp objekto ir jūsų. Jeigų sąsaja silpna arba palyginti netvirta, vėliau bus sunkiau sukti psi ratą.

  Trečias žingsnis: pajudinkite tai

  Dabar jūs sukūrėte gerą energijos sąsają. Jūs jaučiate objektą. Jūs esate viena su juo. Šiame taške, kaip minėjau anskčiau, jūs galite pastebėti sriptų energijos jausmą psi rate. Tai pat kaip jei jūs žiūrite į savo ranką ir esate tikri, kad kitas judesys bus jos pajudinimas. Tai gali sukelti atsitiktines kūno reakcijas: jūs bandote pajudinti psi ratą ir staiga jūsų ranka pajuda į priekį. Kai tokie atsitiktiniai įvykiai atsitinka, jūs turite tiesiog atsipalaiduoti ir bandyti "pajusti" objektą geriau. Tai įvyksta vien dėl to, kad esate per daug susijaudinęs ir jums reikia nurimti.
  Nesijaudinkite dėl poreikio pajudinti psi ratą. Tai ne lygiai tas pats kaip pajudinti savo ranką, kur reikia paraginti save. Duokite sau laiko ir įsitikinkite, kad jūsų protas švarus. Nesijaudinkite, jūsų kūnas žino apie jūsų tikslus. Ir jūs pajudinsite objektą iškart, kai būsite tam pasiruošę. Kažkuo tai panašu į banglenčių sportą, jums reikia kuo geriau daryti, ką galite, ir laukti bangos, kurią pagausite.
  Kai ateis judėjimas, psi ratas pradės suktis ir jūs suprasite, kad judinate jį.
  Judinti ką nors savo mintimis (telekinezė) duoda keistą jausmą, kurį sunku apibūdinti. Kaip jis pajudėjo? Gera frazė "Tiesiog daryk tai" paaiškina daug, bet kartu ir nieko.
  Analizuojant jausmą galiu tik rasti analogų stipriam pasitikėjimo jausmui. Pametate paskutinį kartą kai mėtėte kamuolį į krepšį? Jausmas, kai žinai, kad tikrai pataikysi, net prieš metant kamuolį? Arba paimate kalkuliatorių ir spaudžiate "2" "+" "2"? Ar jūs buvote tikri apie rezultatą paspaudus "="? Tai gali būti prasti analogai, bet tuo pačiu tai vienintelis dalykas, apie kurį galiu galvoti.
  Taip pat galite sakyti, kad tai tas pats kaip judinti savo rankas, bet tuo pačiu metu tai ne visai tas pats, nes nėra jokių raumenų tarp jūsų ir psi rato.
  Mano pasiūlymas: pabandykite tai patys.
  Taigi kai pajaučiate objektą, neskatinkite savęs ir turėkie galvoje objektą. Jūsų vidinis aš (pasąmonė) žino tikslą ir bandys viską, kad įmanoma, kad pajudintų psi ratą, kai jūsų dėmesys išauga.
  Laikas ateis ir tas mažas dalikėlis pradės suktis.

  Pabaiga

  Telekinezė yra kažkas, ko nepanaudosite savo gyvenime. Bet tai labai įdomus dalykas žaisti arba nustebinti draugus. Kai pradedate praktikuoti, visas procesas gali trukti nuo kelių dienų iki daugelio mėnesių. Tai labai skirtinga kiekvienam asmeniui. Aš nenoriu kartoti žodžių, kuriuos girdėjote tūkstančius kartų, kaip svarbu yra praktikuoti. Tu turi tiesiog tęsti, drauguži. Žiūrėkite į tai lyg neturėtumėte kito pasirinkimo.
  Kaip man, tai aš pasitraukiu. Jeigu turite kokių nors klausimų, jie bus oficialiai atsakyti per 12 mėnesių kai kitas straipsnis bus publikuotas (prukštimas auditorijoje).
  Arba tiesiog atsiuskite man el. paštą ir aš pasistengsiu atsakyti.
  Tai viskas, žmonės! Dabar 4:20 ryto čia ir aš laimingas, kadbaigiau šį vadovą. Aš iškirpau virš 2000 žodžių ir daug nereikalingos lyrikos, hehe… Idėjos gimė… Žodžiai buvo parašyti… Metas man pailsėti.
  Mano mintys išblanko… Atmintis pakito… Sapnai išsipildė…

 18. Experte rašė:

  O esme, realistas, ta, kad tu niekada nebandei to psi kamuoliuko padaryti arba tau neisejo ir nusprendei, kad to nera ir negali buti.

  O aš manau,kad jis yra realistas,ir jis tiki tik tuo,ką mato čia ir dabar.Į visą kitą jis tik kritikuoja,bet niekados nebandė gilintis.Čia kaip ir su anuo mano žaidimu,nekenčiau jo tol,kol nepamėginau,dabar negaliu atsitraukt.

 19. HELLSING rašė:

  psi galios yra judinti daiktus , kaupti psi kamuolius , lankstyti matalinius daiktus (saukstus , sakutes , raktus , vinis) nesilieciant prie daikto ir nenaudojant fizines jegos

  ce is matricos sugalvojei bet gaila mes gyvename realiame pasaulyje 😉

 20. :babatuke: rašė:

  Na tai kaip tavo manymu sulanksto tuos saukstus? a? 😀

  Nzn,reiktu pamatyt savo akim,tada gal ir patikeciau,o video tai ir liks video galima tiek priburt kad masina padangese skraidys… tuo labiau,kad parodyti youtube video su popieriukais buvo greit uzgincyti ir nelabai jau ka man yrodytu,kad tai ymanoma.Garantuoju,kad ir su puoduku stumdymais taip pat yra logiskas paaiskinimas.

 21. Na kad jau uzejo tema apie lankstomus saukstus, tai primygtinai siulau paziureti si reportaza, kaip vienas garsus sauksteliu lankstytojas ir kitokiu PSI galiu turetojas prigaunamas garsiausio pasaulyje skeptiko James Randi 😉

 22. Realistas rašė:

  Na kad jau uzejo tema apie lankstomus saukstus, tai primygtinai siulau paziureti si reportaza, kaip vienas garsus sauksteliu lankstytojas ir kitokiu PSI galiu turetojas prigaunamas garsiausio pasaulyje skeptiko James Randi 😉

  su saukstu kas ten buvo ? tipo deformuotas pries tai ir poto nulauze?

 23. Someone rašė:

  buna ir apsisaukeliu kurie ir privercia zmones netiketi tuo

  – tai kad juo visi ir tikejo, pakol jo neprigavo. Kam apsisaukeliams priversti zmones netiketi jais? 🙂 Tik vieni illiuzionistai atlieka savo triukus vaidinimuose, o kiti gi isigudrina kist savo triukus kaip tikra, zmones gi traukia mistika ir nepaaiskinami reiskiniai, paranormalios galios. Kodel gi jiems nedavus ko jie nori?

 24. Baik tu, kuris daugiau uzdirbs: ar rengdamas vaidinimus zmonems linksminti, ar rengdamas savo paranormaliu galiu pasirodymus ir stulbindamas zmones, imantis net gydyti zmones su savo "mistinemis" galiomis dalindamas placeba 😉

 25. gerai tarkim PSI egzistuoja. Kuo jo veikimas pagrystas, kokiais eksperimentais arba logine teorija jo egzistavymas įrodytas. Video filmukus lengva sumontuoti todel visus juos atmetu kaip irodymą. Įspudingi pasakojimai taip pat nieko neįrodo. Paremk savo teiginius argumentais, ne pasakojimai tas padare ta anas sake taip ir pan. Tuomet galesime padiskutuoti apie PSI perspektyvas 🙂

 26. HELLSING rašė:

  Na smegenys duoda signala raumenims o raumenys judina galunes ir taip judinu.

  Kitokio atsakymo nė nesitikėjau. Kodėl tavo ranka ne visąlaik juda? Nes smegenys nuolat nesiunčia signalų. O ta kada tuos signalus siunčia pasakyk? Ką tu padarai, kad siųstų signalą?????

 27. Herojus rašė:

  HELLSING rašė:

  Na kada noriu pajudint tai tada ir siuncia

  Tame esmė – tu NORI ir ranka juda. O aš NORIU ir pajudinu daiktus mintimis!

  – jeigu tu taip is tikruju galetum ir irodytum, tai sukeltu pasaulyje mokslo revoliucija, is naujo butu visos fizikos knygos perrasytos o tu mazu maziausiai gautum Nobelio premija.

 28. Įrodymų jau seniai yra. Tarkim, kad ir Kulagina. Ji pajudina daiktus mintimis nesunkiai, judina prie profesorių įvairiausių, kurie patikrino ar nesinaudojama magnetais ir panašiai. Pajudino – viskas užfiksuota, nufilmuota, o ŽMONĖS VISTIEK NEGALI PATIKĖTI. Kokių dar įrodymų reikia? Prie kiekvieno žmogaus priėjęs neparodysi savo telekinezės gebėjimų. O fizikos vadovėliai anksčiau ar vėlaiu bus perrašyti, ir istorija bus taipogi perrašyta, nes yra labai iškreipta.

 29. Herojus rašė:

  Įrodymų jau seniai yra. Tarkim, kad ir Kulagina. Ji pajudina daiktus mintimis nesunkiai, judina prie profesorių įvairiausių, kurie patikrino ar nesinaudojama magnetais ir panašiai. Pajudino – viskas užfiksuota, nufilmuota, o ŽMONĖS VISTIEK NEGALI PATIKĖTI. Kokių dar įrodymų reikia? Prie kiekvieno žmogaus priėjęs neparodysi savo telekinezės gebėjimų. O fizikos vadovėliai anksčiau ar vėlaiu bus perrašyti, ir istorija bus taipogi perrašyta, nes yra labai iškreipta.

  – na ir naivus tu esi zmogau 🙂

 30. laurencija rašė:

  :babatuke: arba experte per kiek laiko mazdaug ismokot daryt PSI kamuolius?

  Truputį ne man klausimas, bet aš irgi moku tuos psi rutulius gamint. Gali ir iš pirmo karto pavykt. Nėra nieko sudėtingo.

 31. Pirma reikia užsikrauti energija. Yra keletas būdų: Vienas iš būdų kvėputi energija. Įsivaizduoji, jog ore yra galybė energijos ir tu ją įkvėpi, iškvėpi… Užpildai savo kūną energija.
  Užsipildžius galima pradėti. Rankas laikyti galima kaip nori, galima ir viena ranka kurti PSI BALL. Aš tai panašiai kaip taurę su rankom padarau. Ir per rankas siunti energiją į erdvę tarp rankų. Galima įsivaizduoti kokią nors spalvą norint spalvoto rutulio. Po kiek laiko pradės jaustis, kad tarp rankų kažkas būtų ir jos kaip magneto veikiamos stumia viena kitą. Stūmimas nėra labai stiprus, bet tikrai jaučiamas. Rutulio kaupimas gali užtrukti apie 10 min kol bus gerai jaučiamas. Aš dar nesu matęs savo rutulio, bet aiškiai jį jaučiu. Radau foto rutulių… psistudies . net / _media / genjo-psiball . jpg

 32. Dabar jūs mane tūpa tūpa palaikysit… Tokia tūpa, kad niekada tokios net nesapnavot… ;D
  Pabandžiau, tipo ir aš tą sutulį suregzt… Sakytum, delnam šilta pasidarė, o rankos sakytum ne savos… ;D Pabandžiau nufotkint. Įkėlus į kompą pamačiau, kad ant delno sakytum maži rasos lašeliukai matos, nors rankos buvo sausos… ;D Gal čia ir fotiko nešvarumai, bet darant tą rutulį tai toks įdomus jausmas… ;D

 33. Syncro rašė:

  As visalaika maniau,kad ji galima pamatyti,bet kai suzinojau,kad tik jausti atsoko fantazija… 😕 Belekas krc….

  Galima matyt, galima. Tik reikia tokiam matomam kamuoliui daugiau treniruociu.

 34. Zmones yra labai idomus padarai. Labiausia jie bijo, kad sugrius ju pasaulio modelis. Neduok Dieve, tiesa bus netokia, kokia mes ja matome! Todel rodyk ar nerodyk zmonem telepatijas, levitacijas, telekinezus ir kitus "stebuklus", dauguma vistiek nepatikes… 😕

 35. Zmones yra labai idomus padarai. Labiausia jie bijo, kad sugrius ju pasaulio modelis. Neduok Dieve, tiesa bus netokia, kokia mes ja matome! Todel rodyk ar nerodyk zmonem telepatijas, levitacijas, telekinezus ir kitus "stebuklus", dauguma vistiek patikes… 😕
  Mokslas nera irodes nei telepatijos, nei levitacijos nei telekinezes.

 36. Herojus rašė:

  laurencija rašė:

  :babatuke: arba experte per kiek laiko mazdaug ismokot daryt PSI kamuolius?

  Truputį ne man klausimas, bet aš irgi moku tuos psi rutulius gamint. Gali ir iš pirmo karto pavykt. Nėra nieko sudėtingo.

  Tik dabar pamaciau tavo klausimeli. Psi kamuoliuka ismokau daryt per kokias 3min. Kakzada mano tevas mane ismoke. Yra tokios knygos apie zmogaus karmas. Lyg ir vadinas "Karma", jis jas skaite ir is ten ismoko. Net nezinau ar dar bepadaryciau, nes jau seniai dariau… 🙄

 37. Syncro rašė:

  Tai kaip nieks nenorit pasireikst ir yrodyt savo stebuklingu galiu ??? 😆

  Nesvaičiok. Tokiems puodeliams stumdyti reikia daug praktikos, opo kol kas jos pas manes kaip ir nera… Na cia pora men nesiskaito…

 38. Moku sukurti psi kamuolį ir truputį jį matyti (bet dar ne labai gerai). Šiaip mažai su tuo praktikuoju, nors žadu pradėti daugiau. Reiktų išmokti pasidaryti skydą, nes tikrai praverčia. Tik va su juo man gan sunku… Anksčiau mokiausi telekinezės, truputį pasukdavau psi ratą, bet mečiau praktikas, nes nematau tame prasmės. Be to, šios galios gali atsirasti daug medituojant kaip šalutinis poveikis, todėl aš geriau medituosiu daug ;).

 39. Undinele rašė:

  Moku sukurti psi kamuolį ir truputį jį matyti (bet dar ne labai gerai). Šiaip mažai su tuo praktikuoju, nors žadu pradėti daugiau. Reiktų išmokti pasidaryti skydą, nes tikrai praverčia. Tik va su juo man gan sunku… Anksčiau mokiausi telekinezės, truputį pasukdavau psi ratą, bet mečiau praktikas, nes nematau tame prasmės. Be to, šios galios gali atsirasti daug medituojant kaip šalutinis poveikis, todėl aš geriau medituosiu daug ;).

  Dabar papasakok apie skydą, ir kas tas psi ratas? ;DDD

 40. rude_ rašė:

  Undinele rašė:

  Moku sukurti psi kamuolį ir truputį jį matyti (bet dar ne labai gerai). Šiaip mažai su tuo praktikuoju, nors žadu pradėti daugiau. Reiktų išmokti pasidaryti skydą, nes tikrai praverčia. Tik va su juo man gan sunku… Anksčiau mokiausi telekinezės, truputį pasukdavau psi ratą, bet mečiau praktikas, nes nematau tame prasmės. Be to, šios galios gali atsirasti daug medituojant kaip šalutinis poveikis, todėl aš geriau medituosiu daug ;).

  Dabar papasakok apie skydą, ir kas tas psi ratas? ;DDD

  Su skydu aš neesu susidūręs. O štai taip atrodo psi ratas:

  Kaip matai, tai popieriaus gabalėlis pakabintas ant smailios viršūnės, pvz.: adatos, smeigtuko.

 41. HELLSING rašė:

  na pabandykit paprasciausiai mesti 😥
  Dar noriu paklausti kaip padaryti juos spalvotus ? gal kas zino zinau kazkoki buda bet nezinau ar jis tikrai veiksmingas
  p.s. rasykit i pm

 42. Kaip reikia padaryti ,kad matytusi tas kamuolis?nes jauciasi tik jis pats.As girdejau ,kad viskas priklauso nuo minciu ir pan …ar taj tiesa. Pvz jei nori padaryti zalia taj reikia galvoti apie dziungles ir visa augalyja.

 43. Čia ne fizika, čia vaizduotė 🙂 PSI yra nematomi ir neegzistuoja, tiesiog jūs psichologiškai nusiteikiate, save apgaunate, kad delnuose yr "energijos" ir dėl to delnai tipo šyla. Paėmus termometrą ir pamatavus temperatūrą temp bus 36+ (normali žmogaus temperatūra), nors tam žmogui atrodys, kad delnai dega nuo PSI galios…

 44. Realistas rašė:

  Basta, radau 🙂

  Aha tai tipo netiki  … o ar zinojai kad tikras psi ratas daromas tada kai tu ta popirgali ant pagaliuko uzdengi permatoma stikline ?
  Nu ir kaip dabar tavo siltos rankos veikia ?

  Trputi jau po termos parasiau bet tik db perskaitciau ta zinute …

 45. indrute1369 rašė:

  Realistas rašė:

  Basta, radau 🙂

  Aha tai tipo netiki  … o ar zinojai kad tikras psi ratas daromas tada kai tu ta popirgali ant pagaliuko uzdengi permatoma stikline ?
  Nu ir kaip dabar tavo siltos rankos veikia ?

  Trputi jau po termos parasiau bet tik db perskaitciau ta zinute …

  Nu tai parodyk, protinguole, tą mistinį video, kur uždengtą stikline popieriuką pasuka "PSI galios"…

 46. indrute1369 rašė:

  Palauk parodysiu ir jai nezinojai tokiu pilna pvz: http://www.youtube.com/watch?v=H5NwRfMJgOQ ( beje kodel tie kurie tuo netiki visada bando kazka irodineti ? Juk netiki vadinas nerasai arba paskiatai pagalvoji akd nesamone ir eini ieskot tau patinkanciu temu 🙂

  EDIT: Beje, protinguolės, kodėl jūs nepasinaudojat galimybe laimėti milijoną dolerių? Man rodos dar egzistuoja tas mokslininko projektas. Susisiekiat, nuvarot pas jį, ir pademonstruojat jam savo PSI kamuolius, pajudinat JO daiktus ir išeinat su milijonu dolerių. Argi ne šaunu? Bet kažkodėl dar neatsirado laimėtojas, nors va forumuose potencialių laimėtojų kaip prišikta…

 47. Nu jai daa tas projektas būtų gyvas eičiau bet,kad jo jau seniai nebėra…..

  O dėl tų veidų rodymo…. Žmonės kartais nekelia savo veidu net tada kai demonstruoja kaip moka groti ar piešti.

  Nežinau ar tas video kurį įdėjau yra apgaulė bet tada paaiškinkit man prašau kaip sukurti tokia pagaulę?

  Ir visai nereikia čia ,kad kas nors patikėtu kažkeno galiomis yra ir tokių dalykų kuriais ir aš netikiu….
  Bet dar nemačiau tokio kuriuo tikėtų visi.

  Mano nuomonė tokia jai netiki tokiais dalykais kam iš vis reikšti savo nuomonę? Ar jausiesi geriau kai kiti patikčs tavimi? Nors vistiek taip niekada nebus…

 48. neskieskit su tais savo psi bumbulais ir kitokiom nesamonėm.Aš irgi anksčiau tikėjau,bet baigė avatarą rodyt ir nebetikiu,užmirškit filmus ir filmukus,ten gi nieko tikro :-B prisižiūri visokių avatarų ir iksmenų ir svaičioja paskui.Tpfu ant jūsų,zekai kažkokie,ar tai vežikai

 49. jausmas betkoks, tai priklauso nuo tavo fantazijos, as moku padaryti kad jis degtu arba butu metalinis, lb sunku ranka islaikyti, nes ja spaudzia zemyn, arba ranka skieciasi, nes tas rutulys stumia, pala, tuoj pabandysiu…………… na va, abi rankos iki alkuniu uzsalo i leda, lb lengva, tiesiog uzsimerkit (taip geriau) ir paleiskit fantazija i darba.

  maciau prikola, kaip siaudeli padeta ant pusiausvyros ir privercia sukinetis…… bandziau, pavyko be problemu, tik aisku pries tai reikia siaudelio gala patrinti i megztini, kad igautu kruvi, tik atsargiai! galite nespeti patraukti pirsto! pirma karta as nejuokais issigandau 🙂 apie ta planeta net knyga yra parasyta, noreciau paskaityt, jauciu taip ir padarysiu kai atlaisvesiu

  jei jau labai tikite tais PSI, tai yra toks dalykas kaip elektromagnetizmas, jis gali judini daiktus, ju neliesdamas (lb panasu i magneta). ji sukuria betkoks elektrinis prietaisas, zmogaus smegenys- ne isimtis. tik viena beda, net telika ar mikrobange neskleidzia tokio lauko, kad paveiktu daiktus, o ka jau kalbet apie smegenys, kuriuose vos vos ten tos elektros tera.

 50. nesikesnetapsnosi rašė:

  jausmas betkoks, tai priklauso nuo tavo fantazijos, as moku padaryti kad jis degtu arba butu metalinis, lb sunku ranka islaikyti, nes ja spaudzia zemyn, arba ranka skieciasi, nes tas rutulys stumia, pala, tuoj pabandysiu…………… na va, abi rankos iki alkuniu uzsalo i leda, lb lengva, tiesiog uzsimerkit (taip geriau) ir paleiskit fantazija i darba.

  maciau prikola, kaip siaudeli padeta ant pusiausvyros ir privercia sukinetis…… bandziau, pavyko be problemu, tik aisku pries tai reikia siaudelio gala patrinti i megztini, kad igautu kruvi, tik atsargiai! galite nespeti patraukti pirsto! pirma karta as nejuokais issigandau :ymapplause:

 51. bandziau kurti psi kamuoli tai ka as zinau mano kaire ranka dega desine saltut saltutele. jaustesi pradzioj lygtais kazkokios sroves ejo per pirstus. nu kad vizualiai ji pamatysiu tai ir nesitikejau. dar reikia daug laiko tam praktikuot 😀

 52. Noreciau siek tiek paklausti apie psi kamuolius. Kada pirmakarta juos pajutuote, nes as pavyzdziui per antra diena juos jutau ir kai ppadaryti kad jie butu spalvoti ? 😕 atrasykit kuo skubiai nes mane tai tikrai labai domina.

 53. Na kaip sekas su kamuoliukais,dar nemetei? pamatysi juos su laiku,tik neapleisk papraktikuok kas diena kad ir po 10min., isijausk i tai visiskai, negalvok kad cia nesamone,kad to negali but ir pamatysi kai atsimesi. ir nenustok skaityti ,dometis daug, saunuole gan taip jau greit tau isejo pasidaryt ta kamuoliuka, kitiem buna nesigauna nors tu ka 🙂 sekmes

 54. Pasakysiu savo nuomone psi energija ira ydomus dalykas ir ja dometis gali tik proto zmogus koks meme perskaitis pabandys tapt songoku neiseis ir numes tema xD Beja as nekuriu psi kamuoliu nemanau kad esu pasirenges arba tik atidelioju bet uztai gerai suku psi rata :ymsigh:

 55. Na gal pirma pasakysiu kaip pasidaryti ji pasidaryti jy yra labai paprasta tereike adatos. smeiktuko naudoti nepatariu ce is savo praktikos sakau su smeiktuku dauk sunkiau pasukti dazniausiai ant smeiktuko man ne nesisuka tik pradeda visas judet kilnotis y virsu zemyn o kas kilnotis tuoi paaiskinsiu
  adata turi buti ismeikta y tvirta pagrinda pvz kad ir trintuka as savo atveju adata perduriau nuo butelio kamsteli ir islinde y virsu liko 2cm adatos (galvute kamstelio apacioje) (smaigalys virsuje) teko imituot neradau trintuko ;D beto y kamsteli ismeikta adata laikosi dar geriau nei trintuke dabar reike popieriaus
  gabalelio as panaudojau is matiekos sasvinio 😀 ce video kaip islankstyti ta popierini rata , tikrai nepatariu lankstyti is vienkartiniu klijuojamu lapeliu jie turi didesni turi juos sunkiau pasukti gerokai sunkiau dabar teliko uzdeti ant adatos ta popieriu kaip per video (svarbiausia isitikinkite kad toje vietoje kur esat aplink nera vejo nes net jums pavykus pamanysite vejo darbas po savaites treniruociu puikei atskirsite kad tai ne vejas nes su patirtim dideja rato greitis jis sukasi vis greiciau dabar pakalbesiu
  apie pati pratima pirma ir svarbiausia turite tiketi kad pavyks nes tai ne visai ranku darbas rankos tik sustiprina efekta o istikruju ta energija keliauja kaskur is smegenu nors energijos centras skrandis energija sukele smegenis dabar taip pat svarbu turite apie nieka negalvoti patikekit ta padaryti nera lengva kitiems padeda meditacija kiek jums jos reike jusu reikalas bet as ja nesinaudoju nes jau nesunkei galiu isvalyti mintis paskui labai letai kad vejas nesujudintu rato
  istiesete rankas prie rato is dvieju pusiu kaires ir desines pirstai siskesti ne suglausti tiesa patariu viena geresni buda pajusti ta energija tiesiok pirstu sukite skritulius delnuose pajautete kad delnai pasidare jautresni ir to jausmo nepamirskite kai rankas laikisite is sonu psi rato tada isivaizduokite kad jauciate ta jausma tada isvalykite mintis ir akimis stebekite psi rata visiskai atsipalaiduokite turite jaustis laisvai ir 100% tikekit kad veike be to jauskite kaip energija is kuno teka i jusu rankas jauskite visus dirkciojimus po kurio laiko turetumete pajausti svelnu vejeli pucianti tarp delnu atsiminkite tarp delnu turi buti tas ratas is pradziu jis prades judeti tik po kurio laiku suktis man iskart sukasi vos pridejus rankas prie rato ir isvalius mintis todel kad as jau apie menesi treniruojuosi beto ranku delnai turi ziureti y rata toke padetis butina po pirmo karto pajusite visiska issekima silpnuma bei silpna pilvo skausma
  pries darant psi rata patariama nevalgiti sunkaus maisto mesos grybu [-(” title=”Not talking” /> kitiems buna kad pirma karta pavyksta o antra nebe taip nebuna nebent prastai atkartojat ta ka darete pirma karta (ira zmoniu katrie meksta nusneket pvz reike tiket dievu kad ta padarytum reike but geru zmogum xD nesamones as lengvai jy suku ir visiskai netikiu dievu kiti aiskina kad tai siltos vejo sroves kurios kyla is ranku nesamone tai tikrai neparodo kodel tobulejama ir greiciau sukamas ratas arba patyre su ta energija gali sukti rata uzdenkta stikline ar kitu indu tada jie gauna stoga sakydami kad tai vejas dievas neturi nieko bendro :ymdevil:

 56. Nepatariu parodit sito motinom mano mama pamacius kad jis pradejo suktis man vos istiesus rankas ji paklause su kuo ta padariau kai isitikino kat tik rankomis ji pradejo rekti raganauju tuoi dvasiu prikviesiu…… zmogus pamates toki dalyka keistai y jus ziures 😮

 57. deividas3 rašė:

  Nepatariu parodit sito motinom mano mama pamacius kad jis pradejo suktis man vos istiesus rankas ji paklause su kuo ta padariau kai isitikino kat tik rankomis ji pradejo rekti raganauju tuoi dvasiu prikviesiu…… zmogus pamates toki dalyka keistai y jus ziures B-)

 58. Tiesa pamirsau pamineti kartais ta enrgija turi kvapa man tai gana daznai turi degesiu kvapa nors pac beveik neuzuodziu bet sistra skundzias kad smirda degeseis pastovei po to kai suku :-$

 59. ps…….. lempos beto daznaiausei ta darant rankos buna saltos antra akis taip pat moka ta padaryt?? sukelt silumos bangas as taip nemanau nors as su akim nestiprei suku bet pasuku o akis tikrai vejo nepuce ;D ir mano trintos rankos kad ir kiek karstas jas jauciu stiprei nepasuka vos pora kart apsisuka ir sustoja (-|

 60. Gerai matau tu isitikines kad cia psi,taigi du dalykai:
  1. Paprasyk savo fizikos mokytojo kad paaiskintu.Jis tai tikrai gali. Dar ne tokiu triuku musu fizikas mokedavo parodyt 😉

 61. mistika neegzistuoja, todel ta psi rata pasuka vejas, kuri sudaro siluma sklindanti nuo ranku. bet kadangi ratas uzdengtas po dangciu, tai vejui reikejo imtis gudrybes: gal jis mintimis susisieke su sena drauge ugnim, o si staigiai ismoke veja vienoje vietoje uzgest ir uzsiliepsnot kitoje, gal dar kokiu senoves dievu pagalbos paprase, net nezinau kaip cia buvo, bet vejas atsiranda prie pat musu ranku (del silumos), bet tada staiga patenka po dangciu. beje, visai ne vejas, o tornadas!

  http://www.youtube.com/watch?v=H5NwRfMJgOQ

 62. As tai ta psi rata kaskaip per 1diena ismokau, ispradziu pakankamai greitai pradejo suktis, o po to nelabai as ten ji sukau, bet… dabar jau pradeda gerai suktis (trecia diena). Susiduriau su problema: po gal kokiu 5sekundziu dingsta koncentracija ir ratas nustoja suktis 🙁 . Kaip islaikyti koncentracija? Beje as rankas laikau pakankamai toli nuo to rato ir jokia ten siluma nieko nedaro

 63. deivisxm rašė:

  As tai ta psi rata kaskaip per 1diena ismokau, ispradziu pakankamai greitai pradejo suktis, o po to nelabai as ten ji sukau, bet… dabar jau pradeda gerai suktis (trecia diena). Susiduriau su problema: po gal kokiu 5sekundziu dingsta koncentracija ir ratas nustoja suktis 🙁 . Kaip islaikyti koncentracija? Beje as rankas laikau pakankamai toli nuo to rato ir jokia ten siluma nieko nedaro

  medituok susikoncentraves ties 1 daiktu pvz zvakes liepsna, moneta ir pan.

  cia dar tas forumas gyvas? noriu sita ir panasiom temom padiskutuoti

Parašykite komentarą